İşçilere son dakika duyurusu yapıldı! Zamlar bundan sonra bu şekilde olacak

İşçilere son dakika duyurusu yapıldı! Zamlar bundan sonra bu şekilde olacak
Anayasa Mahkemesi, kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcılığı konusunda önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, sendika konfederasyonları ile hükümet arasında imzalanan protokollerin bağlayıcı olamayacağına hükmetti. Bu karar, yüzbinlerce kamu işçisini etkileyecek nitelikte.

Karar Oy Birliğiyle Alındı

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karar oy birliği ile alındı. CHP'li milletvekillerinin başvurusu üzerine yapılan incelemede, 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. madde Anayasa'ya aykırı bulundu.

Bağlayıcılık Sendikal Hakları Kısıtlıyor

Kararda, çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcılığının sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı vurgulandı. Bu durumun sendikaların grev kararı alma yetkisini de dolaylı olarak engellediği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, bu durumun sendika hakkını sınırladığına ve Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı olduğuna hükmetti.

Düzenleme 2017'de Yapılmıştı

Aralık 2017'de 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na eklenen madde ile kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere çerçeve anlaşma protokolleri imzalanması olanak tanınmıştı. Ancak bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından şimdi iptal edildi.

Grev Hakkı İade Edildi

Kararın sosyal medyada değerlendirilmesine göre, konfederasyonlar sendikaların görüşleri dikkate alınmadan bağlayıcı protokoller imzalayabiliyorlardı. Bu durum, üye sendikaların toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını fiilen ortadan kaldırıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile sendikaların grev hakkı iade edilmiş oldu.

Profesör Çelik'ten Değerlendirme

Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik'e göre, çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcılığı yerine yol gösterici olabileceği belirtildi. Bu sayede üye sendikaların isteğine göre protokolü esas alabileceği vurgulandı. Karar ile konfederasyonların üye sendikaların grev hakkını askıya almasının önüne geçilmiş oldu ve toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünün hukuken dayanaksız kaldığı ifade edildi.