Herkes döviz bürosuna koştu! Dolar kuru 50 TL gelişmesi duyuruldu

Herkes döviz bürosuna koştu! Dolar kuru 50 TL gelişmesi duyuruldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, cari yılsonu tüketici enflasyonu beklentilerinde hafif bir düşüş gözlendi.

Önceki ankette yüzde 44,19 olarak belirlenen beklenti, bu ankette yüzde 44,16'ya geriledi. Benzer şekilde, yılsonu dolar/TL beklentisi de azalış gösterdi ve 40,53 TL'den 40,01 TL'ye düştü.

Enflasyon Tahminleri: Katılımcıların Gözünden

Ankete katılan piyasa katılımcıları, önümüzdeki 12 ay için tüketici enflasyonu tahminlerini değerlendirdiler. Buna göre, enflasyonun yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 ile 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 ile 37,99 aralığında ve yüzde 13,30 olasılıkla yüzde 38,00 ile 41,99 aralığında artacağı öngörüldü.

Dolar/TL Beklentileri: Piyasa Görüşleri

Ankete katılan piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisi de incelendi. Önceki ankette 42,79 TL olarak belirlenen beklenti, bu ankette 42,47 TL olarak revize edildi. Dolar/TL kuru üzerindeki bu güncellenmiş beklentiler, piyasadaki döviz hareketlerini etkileyebilir.

Politika Faizi Beklentisi: Finansal Piyasalardaki Değişim

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentileri de değerlendirildi. Önceki ankette yüzde 45,82 olarak belirlenen gecelik faiz oranı beklentisi, bu ankette yüzde 51,43'e yükseldi. Benzer şekilde, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de önceki ankette yüzde 45,00 iken, bu ankette yüzde 50,00 olarak gerçekleşti. Bu değişimler, finansal piyasalardaki beklentilerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

GSYH Büyüme Beklentileri: Ekonomik Görünüm

Anket kapsamında değerlendirilen bir diğer konu ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentileri oldu. Katılımcıların 2024 ve 2025 yılları için GSYH büyüme beklentileri incelendiğinde, her iki yıl için de önceki ankette belirlenen oranlarla neredeyse paralel bir seyir izlendi. GSYH'nin 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,3 olarak sabit kalırken, 2025 yılı için beklenti önceki ankette yüzde 3,8 iken, bu ankette yüzde 3,7 olarak revize edildi. Bu durum, piyasanın ekonomik büyümeyle ilgili güven seviyesini yansıtıyor.