Fiyatlar için yeni dönem başldı! Tamamen zorunlu oldu: Yeni karar alındı

Fiyatlar için yeni dönem başldı! Tamamen zorunlu oldu: Yeni karar alındı
Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi, simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığının görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, simit fiyatlarının belirlenmesinde devletin etkin rol almasını sağlıyor.

Hazırlanan simit fiyat tarifelerine Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş verirse, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar Bakanlığın görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, tarife sürecinin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini artırıyor.

Tarife Belirleme Süreci Nasıl İşleyecek?

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, simit fiyatlarının belirlenmesi sürecinde yönetim kurulunun, Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı Onayı Son Adım

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü dikkate alınarak oluşturulan simit tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasının ardından meclisin onayına sunulacak. Bu adımlar, fiyat belirleme sürecindeki denge ve şeffaflık için önem taşıyor.

Olumsuz Görüş Durumunda Yeni Tarife Talebi

Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin tekrar toplanmasına gerek kalmadan yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak. Bu düzenleme, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.