Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Sistem tamamen değişti, yeni dönem başlıyor

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Sistem tamamen değişti, yeni dönem başlıyor
Kamuda mali disiplini sağlamak amacıyla hazırlanan ikinci tasarruf tedbirleri paketi için çalışmalar başladı.

Bu yeni paket, dört aşamalı bir dizi yapısal reformu içeriyor. En dikkat çekici başlık ise vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirilmesi oldu. Ekonomi yönetimi, ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri belirleyerek bunların listesini oluşturdu. Taslağın Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değerleri üzerinden alım satımının sağlanması için de bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Mali Önlemler Paketi: Dört Aşamalı Yapısal Reform

Yeni tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarında daha fazla tasarruf sağlamak amacıyla dört alanda yapısal reformlar hayata geçirilecek. İlgili bakanlıklar ve AK Parti, önümüzdeki günlerde bu reformları içeren yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklikler, KİT yönetimlerinde reformlar ve vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması gibi konular bu teklifin ana başlıkları arasında yer alacak.

KİT Yönetimlerinde Yapısal Değişiklikler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetimlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Bu değişiklikle hem harcamaların kontrol altına alınması hem de hesap verebilirliğin artırılması amaçlanıyor.

Kamu İhale Yasası'nda Reform

Kamu İhale Yasası'nda yapılacak düzenlemelerle şeffaflık, denetim ve tasarruf ön planda tutulacak. Kamu harcamalarında daha etkin bir denetim mekanizması kurularak, tasarrufun artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin ayrı bir yasa teklifi olarak sunulması da gündemde.

Vergi Muafiyet ve İndirimlerinin Gözden Geçirilmesi

Ekonomi yönetimi, vergi mevzuatında yer alan muafiyet ve indirimleri detaylı bir şekilde inceleyerek, ekonomiye katkısı olmayanları belirledi. Belirlenen bu muafiyet ve indirimlerin kaldırılmasıyla, devletin vergi gelirlerinde önemli bir artış sağlanması planlanıyor. Muafiyetlerin bedelinin 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Gayrimenkul Değerlerinin Gerçek Değer Üzerinden Vergilendirilmesi

Gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımını sağlamak için yeni bir düzenleme yapılacak. Taşınmazların gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Bu merkez, taşınmaz değerlerine yönelik veriler ve mülkiyet bilgilerini içerecek. Tapu işlemleri, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporlarına dayanarak gerçekleştirilecek.

Bütçe Açığını Azaltma Hedefi

Kamu harcamalarında yapılacak kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalar sayesinde bütçe açığının yüzde 5 seviyelerine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı çalışmalar Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatında güncellemeler yapılacak. Yeni vergi paketi ve diğer ekonomik düzenlemeler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve ihale mevzuatındaki değişiklikler, Eylül ayından itibaren uygulamaya konulacak. Orta Vadeli Plan ise Eylül ayında güncellenecek.

Bu kapsamlı mali önlemler paketi, kamu maliyesinde sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmayı ve ekonomide kalıcı iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerin, ekonomiye olumlu etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görüleceği öngörülüyor.