Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Cevdet Yılmaz açıkladı: Herkes bunu merak ediyordu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Cevdet Yılmaz açıkladı: Herkes bunu merak ediyordu
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruya cevap veren Yılmaz, enflasyon ve kira artışlarına dair kararın bu faktörlere bağlı olduğunu belirtti.

Yılmaz, üretici enflasyonundaki düşüşün sevindirici olduğunu ve bu durumun maliyetlere olumlu yansıdığını vurguladı. Kiralardaki artışların enflasyonla ilişkilendirilerek değerlendirileceğini ifade etti.

Fitch Kararının Ekonomiye Etkisi ve Siyasi İstikrar

Cevdet Yılmaz, Fitch'in kararının siyasi istikrar ve güven ortamındaki pekişmenin bir göstergesi olduğunu belirterek, yerel seçimlerin ardından politika değişikliklerine dair spekülasyonların etkisinin değerlendirildiğini ifade etti.

Enflasyonla Mücadele ve Ortaya Konan Politika Seti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, enflasyonla mücadelede güçlü bir çerçeve ortaya koyduklarını ve 2023 hedeflerini bu politika setine dayandırdıklarını açıkladı.

Enflasyonun Düşüş Takvimi ve Hedeflenen Yıllar

Yılmaz, enflasyonun 2025'e doğru düşüşe geçeceğini ve 2026'da tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bu sürecin plan, program ve politika setleriyle desteklendiğini vurguladı.

Gıda Enflasyonu ve Alınan Tedbirler

Gıda enflasyonuyla mücadelede planlı tarım, piyasaların düzenlenmesi ve mevsimselliğin etkisinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Ekonomideki Güçlü Program ve Reformlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ekonomideki güçlü programlarını ve yapısal reformları destekleyen ortaklıkları vurgulayarak, bu politikaların beklenen sonuçları zaman içinde sağlayacağını belirtti.

Politika Çerçevesindeki Öngörülebilirlik ve Karbon Piyasası

Cevdet Yılmaz, politika çerçevesinde öngörülebilirlik ve Türkiye'de kurulması planlanan karbon piyasasının önemine değinerek, plan, program ve politika setlerinin açık ve net olduğunu vurguladı.

Enflasyon Mücadelesinde Maliye ve Para Politikalarının Rolü

Yılmaz, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın para politikalarının ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun maliye politikalarının rolünü değerlendirerek, bu iki alan arasındaki eşgüdümün sağlandığını belirtti.