AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! O paralar anayasal güvence altına alındı

AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! O paralar anayasal güvence altına alındı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin parasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde önemli bir karar geldi. İzin parası artık anayasal güvence altında.

Anayasa Mahkemesi, Deniz İş Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin yedinci fıkrasını iptal ederek tarihi bir adım attı. Yargıtay'ın Anayasa'ya aykırı bulduğu düzenleme sona erdi.

İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Basın İş Kanunu'nda kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesi konusunda hiçbir şart bulunmazken, Deniz İş Kanunu'nda işverenin haklı sebeple iş akdini feshetmesi durumunda izin ücretinin ödenmeyeceği öngörülüyordu.

Yargıtay'ın İptal Talebi

Yargıtay, bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın talebini haklı bularak düzenlemeyi iptal etti.

854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na göre, aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan denizciler yıllık ücretli izne hak kazanıyor.

İzin Süresi ve Kullanımı

İzin süresi, 6 aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden, bir yıldan daha fazla hizmeti olanlar için ise yılda bir aydan az olamaz. İzin, işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır ve gemi adamı izin hakkından feragat edemez.

Ancak, gemi adamının hak ettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi Kanunun 14’üncü maddesinin (I) numaralı bendine göre sona ererse izin süresine ait ücret ödenmiyor.

AYM'nin Kararı ve Süreç

Anayasa Mahkemesi, işçinin dinlenme hakkını korumak adına Deniz İş Kanunu’ndaki düzenlemeyi iptal etti. AYM, yasal boşluk doğmaması için yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar 6 ay süre verdi. Karar, 14 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.