Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesindeki Yenilikler 11 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı!

Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesindeki Yenilikler 11 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı!
Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi eğitim ve sınav sistemlerinde önemli değişikliklere imza attı. Yeni düzenlemelerle eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

11 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Yürürlüğe göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğrenci haklarına ve akademik adaletin sağlanmasına odaklanarak eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde önemli değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin eğitim süreçlerine katılımını daha adil ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Yenilikçi Düzenlemelerin Ayrıntıları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapılan yönetmelik değişiklikleri, eğitim-öğretim ve sınav süreçlerine yeni bir soluk getiriyor. Bu değişikliklerin her biri, öğrencilerin akademik yaşamını doğrudan etkileyen konuları ele alıyor.

  • Suç Sayılan Eylemlere Sıfır Tolerans: 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca; yapılan disiplin soruşturması sonucunda, sınavlarla ilgili suç sayılan eylemlerden bir tanesini bile gerçekleştiği belirlenen öğrenciler ilgili sınavdan sıfır almış sayılırlar.

  • Öğrencilik Sıfatı ve Mahkûmiyet Halleri: Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet halleri, yeniden tanımlanarak öğrencilere daha adil bir çerçeve sunulmuştur. Bu, öğrencilerin eğitim haklarının korunmasına yönelik önemli bir adımdır.

  • Kayıt Dondurma Esnekliği: Haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Hastalığı ve tedavi süreci devam eden öğrenciler ile hükümlü öğrenciler dört yarıyıldan fazla kayıt dondurabilir.

Yenilikçi Bir Eğitim Anlayışının İnşası

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri, eğitimde yenilikçi bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu değişiklikler, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimseyerek, akademik başarı ve adaleti ön planda tutuyor. Üniversite, bu adımlarla sadece kendi öğrencilerinin değil, eğitim dünyasının da geleceğine yön veriyor. Bu yeniliklerin, eğitim kalitesini artırarak, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına olumlu katkılar sağlayacağına şüphe yok.