Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Büyük Değişiklik: Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Güncellendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Büyük Değişiklik: Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğrenci katılımını ön planda tutan yeni eğitim ve sınav yönetmeliği değişiklikleri ile dikkat çekiyor. İşte bu değişikliklerin detayları.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 20 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve öğrenci merkezli yaklaşımlarıyla bilinen eğitim ve sınav yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Yeni yönetmelik, öğrenci görüşlerinin daha fazla alınması, eğitim programlarının beş yılda bir değerlendirilmesi ve öğrenim sürelerinde yapılan düzenlemelerle dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin amacı, eğitim kalitesini artırarak öğrencilerin akademik ve mesleki başarılarını maksimize etmek.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 20 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve öğrenci merkezli yaklaşımlarıyla bilinen eğitim ve sınav yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Yeni yönetmelik, öğrenci görüşlerinin daha fazla alınması, eğitim programlarının beş yılda bir değerlendirilmesi ve öğrenim sürelerinde yapılan düzenlemelerle dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin amacı, eğitim kalitesini artırarak öğrencilerin akademik ve mesleki başarılarını maksimize etmek.

Eğitimde Öğrenci Katılımının Önemi

Yeni yönetmelik, öğrencilerin müfredat gelişim sürecine aktif olarak katılımını teşvik eden bir yapı sunuyor. Öğrenci görüşleri, derslerin kredilendirilmesi ve öğrenme kazanımlarının belirlenmesinde önemli bir role sahip. Bu yaklaşım, öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla dahil olmalarını ve öğrenim deneyimlerini kişisel ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirmelerini sağlıyor.

Müfredat Değerlendirmesi ve Güncellemesi

Her beş yılda bir yapılan müfredat değerlendirmeleri, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleşiyor. Bu süreçte, müfredatın eğitim çıktılarını ne ölçüde sağladığı, akreditasyon standartları ve toplumun ihtiyaçları gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Yapılan değerlendirmeler, müfredatın güncellenmesi için temel teşkil ediyor, böylece eğitim programları zamanla değişen akademik ve sektörel gereksinimleri karşılayacak şekilde evriliyor.

Öğrenim Süreleri ve Öğrenci Hakları

Önlisans programları için maksimum dört yıl, lisans programları için ise yedi ila dokuz yıl arasında değişen öğrenim süreleri belirlenmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda, öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmeleri için belirli koşullar altında kayıt yenileyebilmelerine olanak tanınıyor.

Yeni yönetmelik, öğrenim sürelerini farklı programlar için net bir şekilde tanımlıyor ve öğrencilerin zamanında mezun olmalarını destekleyen yapılar sunuyor. Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bütünleşik programlardan Tıp Fakültesi altı akademik yıl veya oniki yarıyıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi beş akademik yıl veya on yarıyıldır.

Bir yıl süreli yabancı dil ve bilimsel/mesleki hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan

* öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl,

* öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,

* öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,

*öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Sınav Yapıları ve Yenilikler

Yapılan değişiklikle mevcut sınav sistemi şu şekildedir; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/ yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, kurtarma sınavı ve mazeret sınavı. Kurtarma sınavının; amacı bütünleme sınav sonuçlarına göre tek bir dersten kalan öğrencilere ikinci bir şans sunmaktır. Ayrıca, her öğrencinin eğitim gereksinimlerine uyum sağlayabilmesi için mazeret sınavları ve özel düzenlemeler de yönetmelikte yer alıyor.