Zabıt Katibi Nedir, Ne İş Yapar, Şartları Neler? 2022 Zabıt Katibi Maaşları

Zaman zaman yayımlanan zabıt katibi alım ilanları oldukça ilgi görüyor. İlanlara başvuru yapacak kişiler zabıt katibi nedir, nasıl olunur, şartları neler gibi konuları araştırıyor.

Zabıt Katibi Nedir, Ne İş Yapar, Şartları Neler? 2022 Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt kâtibi olmak için KPSS sınavından başarılı bir sonuç almak gerekir. Memur alınan KPSS sınavlarından eğitim derecesine göre farklı dereceler bulunur. Lisans mezunları için aranan puan türü P3, ön lisans mezunları için P93 ve lise mezunları için P94 puan türüne bakılır. Tüm puan türleri için 70 puan ve üstünde bir sonuç alma şartı bulunur. 70 ve üstünde puan alan zabıt kâtibi adayları görev için başvuruda bulunabilir.

Zabıt Kâtibi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zabıt katipliğinin başvurusu internet üzerinden gerçekleştirilir. Resmi e-Devlet sitesi üzerinden çeşitli belgelerin sisteme aktarılması istenir. Belgeler yüklendikten sonra iş başvurusu gerçekleşmiş olur. Zabıt katipliği görevi Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alır. Dolayısıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparken “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” hizmeti kullanılır. Zabıt kâtibi başvurusu için yüklenmesi gereken belgeler şu şekildedir.

• Zabıt kâtibi adayının mezuniyetini kanıtlayan bir öğrenim belgesini sisteme yüklemesi gerekir. Bu belgenin eğitim görülen üniversitenin internet sayfasından alınması istenir. Eğer üniversitenin sayfasında yoksa ya da bir hatadan dolayı alınamıyorsa zabıt kâtibi adayı sisteme kendi yükleyebilir.

• Zabıt kâtibi adayının daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren bir eğitim belgesi sisteme yüklemesi gerekir. Bu şart zabıt kâtibi ilanının “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde açıkça belirtilir. Zabıt kâtibi adayının bu belgeyi öğrenim gördüğü üniversiteden mezun olması halinde sisteme yüklemesi istenir.

• Zabıt kâtibi adayının daktilo veya bilgisayar sertifikasını sisteme yüklemesi gerekir. Bu şart zabıt kâtibi ilanının “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde açıkça belirtilir. Zabıt kâtibi adayının bu belgeyi öğrenim gördüğü üniversiteden mezun olması halinde sisteme yüklemesi istenir.

• Zabıt kâtibi adayının uygulamalı sınavda kullanacağı klavye türlerinden F ya da Q seçenekleri içinden birini beyan etmesi gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının güvenlik soruşturması formunu doldurup sisteme yüklemesi gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının sağlık beyanı formunun tamamlayıp sisteme yüklemesi gerekir.

Zabıt Katibi Nedir, Ne İş Yapar, Şartları Neler? 2022 Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt Kâtibi Şartları Nelerdir?

Zabıt katipliğinin şartları mesleği yapmak isteyen adaylar için yerine getirilmelidir. Aksi taktirde başvuru yapan adaylar ret cevabı alır. Bu şartlar içinde eğitim durumu bulunur. Mesleğin görev tanımı içinde yer alan klavyeye hâkim olma şartının yerine getirildiği belgeli bir şekilde kanıtlanmalıdır. Aynı zamanda zabıt kâtibi adaylarının KPSS sınavından istenilen puana ulaşması beklenir. Zabıt kâtibi adaylarının yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekilde listelenir.

• Zabıt kâtibi adayının personel alım ilanları zamanında başvuru yapması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının en az lise mezunu olması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının lisans, ön lisans ya da ortaöğretim KPSS’ye girmiş olması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının 30 yaşını doldurmamış olması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının, erkek ise, askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının, lise mezunu ise, meslek liseleri, adalet ya da denkliği kabul edilen alandan mezun olması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının, ön lisans ya da lisans mezunu ise, hukuk fakültesi ya da adalet meslek yüksekokulundan mezun olması gerekir. Bunun yerine yüksekokulların adalet ön lisans ya da ceza infaz güvenlik programlarından da mezun olabilir.

• İlgili alan için açıklanan yeterli KPSS puanı ile başvuruda bulunabilirler.

• Zabıt kâtibi adayının görevine engel teşkil edebilecek hiçbir akıl ve ruh hastalığının olmaması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının kamu haklarından mahrum olmaması gerekir.

• Zabıt kâtibi adayının arşiv araştırma sonucunun olumlu olması gerekir.