Son Dakika: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemine ret verildi!

Gelen bir son dakika bilgisine göre Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Detaylar kamugundemi.com'da...

Son Dakika: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemine ret verildi!

Gelen bir son dakika bilgisine göre Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alan Cumhurbaşkanlığı'nın kararına ilişkin itirazlarla ilgili incelemelerini tamamladı.

20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin iptal istemleri bugün Danıştay 10. Dairesi tarafından son kez görüldü. Dairenin aldığı karar doğrultusunda, iptal istemlerinin reddine karar verildi. Dairede sağlanan oy çokluğu ile reddedilen iptal istemi ve davanın geçmişi şu şekilde;

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Cumhurbaşkanlığı Kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011'de imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir" denilmişti

Son Dakika: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemine ret verildi! - Resim : 1

DANIŞTAY SAVCISINDAN İPTAL İSTEMİ

Bu söylemlerin ardından dava süreci görülmeye devam etmiş ve Danıştay Savcısı dava ile ilgili "Bir işlem hangi usule uygun tesis edilmişse aynı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM'nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren bir anlaşmanın feshi ancak TBMM'nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" ifadelerini kullanmış ve işlemin iptalini istemişti.

Ancak bugün yapılan inceleme sürecinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının feshinin istemine ilişkin taleplerin oy çoğunluğu ile reddedilmesi ile kararın feshi onandı.

Detaylar geliyor...