Şirketlere Devlet Desteği Açıklandı: Şirketlere Devlet Destekli Kredi Başvurusu ve Şartları Nelerdir?

Şirketlere devlet destekli kredi başvurusu ve şartları, kredilerin yeni istihdam edilen personeller için şartları, gider kalemleri hakkında bir yazı aşağıda yer almaktadır.

Şirketlere Devlet Desteği Açıklandı: Şirketlere Devlet Destekli Kredi Başvurusu ve Şartları Nelerdir?

Şirketlere verilen destek için başvuru iki bileşende incelenmektedir. Şirketlere devlet
destekli kredi başvurusu birinci bileşende asgari 75 TL net maaşı olan hedef sektörler yer almaktadır. Bu şirketler için faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

İkinci bileşende hedef sektörde faaliyet gösteren ve 2017 sonrasında kurulan şirketler bulunmaktadır. Şirketler iki bileşenden yalnızca biri için desteğe başvurabilmektedir.

Kredilerin Yeni İstihdam Edilecek Personeller İçin Koşulları

Personeller için kredi başvuru koşulları aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir:

• Bireylerin ön lisans veya lisans mezunu üniversiteye sahip olmaları ya da herhangi bir meslek veya teknik liseden mezun olmaları

• Başvuru döneminin önceki ayında MKİ bünyesinde çalışmıyor olunması

• Başvuru döneminin ilan edildiği tarihten önceki 3 yıl 4A’lı prim sayısı 180’den fazla
olmaması

• Kişilerin Türk vatandaşı olması

• Başvuru yapan kişilerin 1981 sonrası doğmuş olması

Devlet Destekli Kredilerde Giderler

Kredilerde gider kalemleri MKİ’lere ödenen giderlerin karşılanabilmesini amaçlamaktadır. Şirketlere devlet destekli kredi başvurusu giderleri şu şekilde ifade edilebilmektedir:

• Personellere yapılan giderler

• İş yerinin kirası

• Faturalar

• Su giderleri

• Atık toplama giderleri

• Şirkete alınan malzemelerin giderleri

Ödemenin Alınması İçin Şartlar

Kredi ödemesinin yapılabilmesi için aranan şartlar arasında kişilerin KOSGEB veri
tabanında kayıtlı olması ve bilgilerinin güncel olması yer almaktadır. MKİ KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmış Türk vatandaşlar kredi başvurusu yapabilmektedir.
Kişilerin destek kapsamında kredi ödemesi alabilmesi için programa önceden başvuru yapmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme mümkün değildir. Geçici onayların ödemenin yapılabilmesi için bir ön koşuldur. Bireylerin Başvuru ve Uygulama İşlemleri takvimindeki başvuru formunu doldurması önemlidir. Ardından doldurulan form onaylanmalıdır. Bütçe imkanlarına bağlı olarak başvuru süreci izlenmekte ve KOSGEB onayı ile KBS bildirimi yapılmaktadır.

Şirketlere devlet destekli kredi başvurusu istihdam taahhütleri SGK kayıtları esas
alınarak yapılmalı ve başvurular takip edilmelidir.

SONRAKİ HABER