Sağlık Bakanlığı'ndan Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrenci Affı hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı öğrenci affı düzenlemesi kapsamında bir duyuru yayımladı. Bakanlık duyurusunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan af kapsamında başvuruda bulunacak öğrencilerin yapmaları gereken işlemlere dair bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrenci Affı hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruda hangi öğrencilerin af kapsamından yararlanacaklarına ilişkin bilgi verildi. Bakanlık duyurusunda ayrıca şartlara uygun olan öğrencilerin af hakkından yararlanabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda da detayları açıkladı. Adaylar için gerekli başvuru evrakları ve tarihler duyuru da yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

Bakanlık kimlerin af kapsamında yer almayacağına ilişkin bazı maddeler sıraladı. Öğrencilerin aşağıda yer alan kapsamlarda yer almaları durumunda aftan yararlanmayacaklarını ilan etti. Buna göre af yasasından yararlanarak eğitim hayatına dönecek olan öğrencilerin;

Başvuru hakkı olanlar;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

Başvuru hakkı olmayanlar;

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

AF BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Af hakkından yararlanacak öğrenciler "1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Aftan Yararlanma Başvuru Formu) 2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin Sureti (Fotokopi) 3. Adli Sicil Kaydı 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Kimlik Fotokopisi" evraklarını 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar kuruma teslim edecekler.