Resmi Gazete'de yayınlandı: Okullarda sınıf mevcutlarına sınırlandırma getirildi!

Bugün Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre okullarda öğrenci kapasitesinin sınırlandırıldığı açıklandı. Bu sınırlandırmanın ardından mevcut sınıf kontenjanları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayınlandı: Okullarda sınıf mevcutlarına sınırlandırma getirildi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre bugün okullara öğrenci kontenjanları getirildi. Bu kontenjanlar okul öncesi ve diğer sınıf mevcutları olarak ayrıldı. Durum bu şekilde olunca da okullarda okuyacak öğrencilerin bir sınıfta olması gereken sayısı da değişmiş oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni sınıf mevcudu şu şekildeydi;

SINIF MEVCUTLARINA SINIR!

Sınıflarda eğitim gören öğrencilerin özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutlarına bir sınırlandırma getirildiği açıklandı. Bu açıklama ile birlikte artık okul öncesi sınıflarda öğrencilerin mevcudu 20 kişiyi geçmezken, diğer okullarda ve sınıf gruplarında 30 kişiyi geçmesi yasaklandı. Resmi Gazete'de paylaşılan hükmün detayları şu şekildeydi...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayınlanan karar;

"20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.".

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür." şeklindeydi.