Resmi Gazete'de Yayımlandı: Tüm Kamu Personellerini Kapsıyor! Düzenleme ile Mağduriyetler Giderildi

15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Yayımlanan kanun ile kamu personellerine yönelik pek çok düzenleme yapıldı. Detaylar haberimizde.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Tüm Kamu Personellerini Kapsıyor! Düzenleme ile Mağduriyetler Giderildi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kanun ile kamu personellerine yönelik birçok düzenleme yapıldı.

HARCIRAHLAR ARTIRILDI
Yurt içinde verilecek gündelikler başlıklı bölümün dipnot kısmında yer alan %50 artırımlı ibaresi %180 artırımlı olarak değiştirildi. %50 ibaresi %95, %40 ibaresi %75 olarak değiştirildi. ) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 100,00, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi 92,00 olarak verilecek.

Memur ve Hizmetlilerden;
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 80,00
Ek göstergesi 5800 (dahil)- 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 75,00
Ek göstergesi 3000 (dahil)- 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 71,00
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63,00
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62,00 esas alınacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Tüm Kamu Personellerini Kapsıyor! Düzenleme ile Mağduriyetler Giderildi

MUHTAR MAAŞLARI ARTTI
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması da resmiyet kazandı. Maaşların net asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki fark vergi ya da başka bir kesinti olmadan ödenecek. Köy muhtarları, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 14.750 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan miktarda verilen ödeme asgari ücretin altında olmayacak. Bu ödenekler damga vergisi dışında hiçbir kesintiye tabi tutulmayacak. Muhtar maaşları her ayın 15'inde ödenecek. Zamlı muhtar maaşları 15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren de geriye dönük fark ödemesi yapılacak.

ÖSYM'DE SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

ÖSYM'de soru hazırlamak ile görevli öğretim elemanları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlere yapılan ödemeler 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdi. Yeni düzenleme neticesinde yapılacak bu ödemeler 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu öğretmenlere, 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı geçmemek şartıyla her ay ek ödeme yapılacak. Buna göre; 40.000*0,235445 = 9.417,8 TL'yi geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilecek.

YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER
Üniversitelere kadro ihdas edildi
Kariyer meslek mensuplarından bazılarının mağduriyetleri giderildi
Uzmanlık eğitimi alanların mecburi hizmet yükümlülüğü kaldırıldı
Mecburi hizmete devam edenlerin mecburi hizmet zorunluluğu bitti.

SONRAKİ HABER