Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Haber: Maaşı Düşük Gösteren Tazminat Ödeyecek!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karar daha çıktı. Çalışanının maaşını düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Haber: Maaşı Düşük Gösteren Tazminat Ödeyecek!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sevindirici bir karar daha çıktı Yargıtay'dan. Çalışanın maaşının ödenmemesi ve primlerinin yatırılmamasının yanı sıra, kazanca esas primlerin işveren tarafından düşük gösterilmesi de haklı fesih sebebi sayıldı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

2011 ile 2013 yılları arasında öğrenci servisinde şoför olarak çalışan bir kişi, sigorta primine esas kazancının düşük gösterildiğini farkederek düzeltilmesi için işverene gitti. İşveren, işçinin artık dikkatsiz çalıştığını ve çalışmak istemediğini bahane ederek iş hakkını feshetti. İş akdinin feshedilmesine rağmen işçi, 2014 yılına kadar çalışmaya devam etti.

Bunun üzerine işçi, ücretinin ödenmediğini kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer haklarını talep etti.

İŞE GELMEDİ

İşveren, işçinin işe gelmemesi nedeniyle tutanak tuttuğunu, işçiye ihdar gönderildiğini ve iş akdinin 31 Aralık 2013 tarihinde feshedilmediğini söyledi. İşçinin şirkete sürekli zarar vermesine rağmen anlayış gösterildiğini, izinsiz işe gelmediğini iddia ederek davayı reddetti.

Haber

BELGE VE KAYIT YOK

Yerel mahkeme, davaya ilişkin bilgi, belge ve kanıtları toplayarak bilirkişi raporuna istinaden devamsızlık yaptığı dönemlere ilişkin işverene herhangi bir belge ibraz etmediğini söyleyerek işverenin fesih sebebini haklı buldu. Ayrıca işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmadığı için bu talebin reddine, resmi tatillerde çalışmadığı tanıklara başvurularak tespit edildiği için bu günler için ek ücret alamayacağına karar verildi.

İşçinin fazla mesai ücreti talebi ise kısmen kabul edildi.

PRİMİN EKSİK YATIRILMASI HAKLI FESİH SEBEBİ

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması ya da eksik yatırılmasına ilişkin: "İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır (Yargıtay 9. HD. 18.1.2010 gün, 2009/24286 E, 2010/74 K.)." ifadelerine yer verildi.

KIDEM TAZMİNATI ALIR

İşçinin iş akdini sigorta primlerinin yatırılmaması ya da eskik yatırılması nedeniyle feshetmesi haklı bir neden olarak görüldü. Ve Yargıtay: "Davacı işçi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi ödenmesine bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle iş akdini feshettiğinden, kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir." kararını verdi.