KPSS'den 50 puan alanlar dikkat! Belediye'de itfaiye eri alımları yapılıyor! Son saatler...

Bugün paylaşılan ilana göre Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan kişiler için ilanın detayları ve başvuru şartları paylaşıldı.

KPSS'den 50 puan alanlar dikkat! Belediye'de itfaiye eri alımları yapılıyor! Son saatler...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bugün paylaştığı "İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanları" detayları ile birlikte paylaşıldı. İtraiye eri, Fizikçi ve Memur alımlarının yapılacağı duyurulan ilana göre kimlerin başvuru yapabileceği de açıklandı. Kadın ve erkek adaylar olmak üzere toplamda 80 kişilik alım yapılacağı duyurulurken, itfaiye erleri için sınav süreci de aktarıldı. İşte detaylar...

BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Belediye'ye girmek üzere alımların yapılabilmesi için başvuru yapacak olan kişilerin taşıması gereken genel özellikler şu şekilde verildi;

 • Başvuru yapacak olan kişilerin T.C. vatandaşı olması,
 • Kamu haklarından yararlanabiliyor olması,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerliklerini yapmış olması ya da askerlik engellerinin bulunmaması,
 • Kişilerin görevlerini yapabilmesinde herhangi bir fiziksel ya da zihinsel hastalıklarının bulunmaması,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Bu özelliklerin yanı sıra ilanda belirtildiği üzere pozisyonlara göre bazı özel şartlar da bulunmaktadır. Bu özel şartlar ise şu şekilde verilmiştir;

 • Başvuru yapacak olan kişilerin KPSS sınavından en az 50 puan alması gerekmektedir.
 • Daha önce çalıştıkları kurumlardan ahlaki ya da disiplinsizlik gibi nedenlerden dolayı atılmamış olmak,
 • En az B ya da C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • İtfaiye eri olmak için girilen sınavdan itibaren 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • İtfaiye eri olmak için herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.

BELEDİYE PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bu özellikleri taşıyan vatandaşların başvurabilmesi için bazı evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evraklar ile birlikte 22.07.2022 saat 17.00'a kadar başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli olan belgeler ise;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. KPSS sonuç belgesi
 3. Askerlik belgesi
 4. Görevini yapabileceğine dair belge
 5. 2 adet fotoğraf
 6. Sürücü belgesi
 7. Kadroya başvuru için dilekçe