KPSS 2022'de çıktı: Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'u kim kurdu?

Milyonlarca adayın bu sene girdiği KPSS 2022 sınavında en merak edilen soru ve yanıtları Kamu Gündemi adresinde yer alıyor. KPSS 2022'de çıktı: Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'u kim kurdu?

KPSS 2022'de çıktı: Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'u kim kurdu?

KPSS 2022'de çıktı: Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'u kim kurdu? Milyonlarca adayın bu sene girdiği KPSS 2022 sınavında en merak edilen soru ve yanıtları Kamu Gündemi adresinde yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans da genel kültür ve genel yetenek testi bugün gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adayların sınavda akıllarda kalan sorular ve cevapları araştırmasıyla merak edilenler Kamu Gündemi adresinde yer ediniyor.

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Vikipedi Bilgisi

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn Türkçesi ile İmparatorluk Deniz Mühendishanesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773 yılında III. Mustafa zamanında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve de tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılmış teknik okuldur. Okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. Bir okul matbaası kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır.

1774 yılında vefat eden III. Mustafa'nın son ve en önemli icraatlarından biri olan ve bir tersane gözü içerisinde “Hendese Odası” adıyla bir sınıf olarak açılan okul; 1782 yılında Padişah I. Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Lisesi, bu kurumun içinden ayrılarak eğitime devam etmiştir.

Türk eğitim tarihinde modern anlamda ilk defa kurulan bu mektebin açılmasında 1768’de başlayan Rus savaşında, Osmanlı ordusunun teknik açıdan zafiyet içinde bulunmasının önemli rolü vardır. Savaş sırasında topçuluğun çağdaş hale getirilmesi çalışmaları ehemmiyet kazanmış ve bu arada Ekim 1772’de, bir yıl kadar hizmet veren bir topçu mektebi açılmış olmakla beraber bunun savaşın seyri üzerinde etkisi görülmemişti. 1770 tarihinde gerçekleşen Çeşme Deniz Muharebesi’nden sonra donanmanın yeniden yapılanması girişimleri de kalıcı ve semereli olmamıştı. Eğitilmiş kadrolara duyulan ihtiyaç bir deniz mühendishanesi açılmasını kaçınılmaz kılmıştı.