Yeniden değerleme oranı tespit edildi: Yüzde 122 zam geldi

Vergi, harç ve cezalara yüzde 122,93 zam geldiği tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı tespit edildi: Yüzde 122 zam geldi

Yeniden değerleme oranı tespit edildi: Yüzde 122 zam geldi - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Gel Tebliği, 24 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Vergi Usul Kanunu mükerrer maddesince, Yeniden Değerleme Oranı Ekim ayı dönemi ortalama fiyat artış oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edildi.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK yurt içi ÜFE oranlarında ortalama fiyat artışı olduğu ve bu durumunda Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de ilan edilmesi gerektiği aktarıldı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2022 yılı içinde yüzde 122,93 artış gösterdiği belirlendi.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

Düzenlemede, konu üzerine daha önceleri yayımlanmış tebliğlerin yürürlükte olduğu aktarımı sağlandı. Birtakım vergi, harç ve cezalarda ilgili kanunlarda, yıl içi yeniden değerleme oranı kadar artacağı tahmin ediliyor.

SONRAKİ HABER