Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı imzasıyla yönetmelikler yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza yetkisiyle bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikleri paylaşıldı.

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı imzasıyla yönetmelikler yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı imzasıyla yönetmelikler yayımlandı - 8 Ocak Resmi Gazete'de bugün sadece yönetmelikler ve üniversitelerde değişiklik hükümleri bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, döner sermaye ve diğer alanlara ilişkin birtakım değişikliklerin olduğuna dair yönetmelik kararları yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği paylaştı.

Bu kararda, Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek öğretim görevlisi adaylarında Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip olma şartı aranır ve anılan Yönetmelikteki yabancı dil puanı şartı haricindeki diğer şartlardan yararlanarak bu kapsamdaki öğretim görevlisi ilanlarına başvuran adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında yabancı dil puanı 85 olarak kabul edilir.

Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında' ibaresi eklenmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 'artırma veya azaltmaya' ibaresinden sonra gelmek üzere 'asistan/araştırma görevlileri için ise yüzde 200’üne kadar artırmaya' ibaresi eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Taban Ödeme Katsayı Cetvelindeki eczacı kadro unvanı satırında yer alan '0,50' ibaresi '1,20' şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Resim Gazete'de bugün sadece yönetmelik kararları duyuruldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında geçerli olmak üzere belirli maddelerde değişiklik yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Üniversitelerde öğretim üyesi seviyesine yükselme kararı değiştirildi.

SONRAKİ HABER