Özelleştirme idaresi iki taşınmazın satış onayına karar verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay kararı verdi.

Özelleştirme idaresi iki taşınmazın satış onayına karar verdi

Özelleştirme idaresi iki taşınmazın satış onayına karar verdi - İstanbul ve Kütahya'da bazı taşınmazlar ihale usulüyle en fazla teklifi veren şahıs ve şirkete satış kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜTAHYA'DA ÖZELLEŞTİRME KARARI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4112 ada 8 parsel numaralı taşınmazın Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda, ihale komisyonunca verilen;

'Maliye Hazine adına kayıtlı, Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi 4112 ada 8 parsel numaralı, 8.032,08 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 100 bin Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sıtkı ERTÜRK'e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan itmina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halide teminatın İdare heline irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline' dair karar verilmiştir.

İSTANBUL'DA ÖZELLEŞTİRME KARARI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 294 ada 3 parsel numaralı taşınmazın Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda, ihale komisyonunca verilen;

'Maliye Hazine adına kayıtlı, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi 294 ada 3 parsel numaralı, 1.000,000 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 4 milyon 511 bin Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Varlıbaşlar Mimarlık Mühendislik İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan itmina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halide teminatın İdare heline irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline' dair karar verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, devlet tarafından yürütülen faaliyet, hizmet ile işletme ve varlıkların özel sektöre devrini, kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik uygulama hizmeti sunmaktadır.

SONRAKİ HABER