Öğretmenler dikkat: Norm güncellemeleri 2022 yılı için başladı!

2022-23 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta başladı. Milyonlarca öğrenci ilk dersleri için heyecanlanırken çok sayıda öğretmen de yeni dönemde verecekleri derslere ilişkin araştırmalarını yapmaya başladı. Öte yandan çok sayıda öğretmen son zamanlarda norm güncellemesini de araştırıyor.

Öğretmenler dikkat: Norm güncellemeleri 2022 yılı için başladı!

Milli eğitim Bakanlığı çatısı altında eğitim vermekte olan eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapan çok sayıda öğretmenin merakla beklediği norm güncellemeleri 2022- 23 eğitim öğretim yılı için başladı. Çok sayıda öğretmen tarafından merakla beklenen bu sürecin başlaması ile birlikte çok sayıda kişi de süreç ile ilişkili araştırmalar yapmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği'nin Norm Kadro Sayıları Değişen Eğitim Kurumları başlıklı maddesi olan madde 26'nın 1. fıkrasında belirtilen "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükmü çerçevesi kapsamında belirtilen ve çok sayıda öğretmen tarafından merakla beklenen norm kadro sayılarına ilişkin tarihler resmi olarak duyuruldu.

2022 NORM GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

Alınmış olan karar ve yapılan duyuru kapsamında norm güncellemelerinin 3 Ekim 2022 ila 13 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılması gerekecek. Öte yandan Bakanlık tarafından yapılmış olan duyuruda yer alan bilgilendirmelerin “Norm Kadro Güncelleme İşlemleri” başlıklı kısmı aşağıda paylaşılmıştır.

Buna göre;

  • 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi için 03 Ekim 2022 – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvimi” doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacaktır.
  • MEBBİS veri tabanındaki “Norm Kadro Modülü” il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 03 Ekim 2022 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.
  • Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan “öğretmenlere” duyurulacaktır.
  • Norm kadro güncellemesinde veri girişleri tam ve doğru olarak girilecektir.
  • Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanlar eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenecektir. Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 03 Ekim 2022 – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecektir.
SONRAKİ HABER