Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ürün alımında kontenjan uygulamasına ilişkin karar

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı ithalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliği Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ürün alımında kontenjan uygulamasına ilişkin karar

Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ürün alımında kontenjan uygulamasına ilişkin karar - İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresinde ilişkin tebliğ yayınlandı. 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında karar uyarınca, belirli ürünlerin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Bu Tebliğ, 31 Aralık'ta Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında
karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

Cumhurbaşkanı kararı ile bazı ürün alımında kontenjan uygulamasına ilişkin karar

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, başvurular sanayiciler tarafından bu Tebliğin yayımını takip eden ilk iş gününden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesindeki (www.ticaret.gov.tr) E-İmza Uygulamaları altında yer alan 'E-imza Uygulamalarına Giriş' bölümünde bulunan 'İthalat Belge İşlemleri' kısmında elektronik imza ile yapılır.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği çerçevesinde yapılır.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanır.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

SONRAKİ HABER