7 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisiyle yeni kararlar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisiyle bugün Resmi Gazete'de yürütme, yasama ve yargı bölümünde ilgili alanlarda değişiklik ve alınan kararlar yayımlandı.

7 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisiyle yeni kararlar yayımlandı

7 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisiyle yeni kararlar yayımlandı - Kurumlar yeni yılda yönetmeliklerinde geniş çaplı değişiklikler yaparak hizmet anlayışını değiştirmeye yönelik eğilimlerini Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza yetkisiyle yayımlıyor. Tebliğ kararları ilgili bakanlık ve bölümlerinde uygulamaya dönük ilişkin usul ve esaslar dahilinde tebliğler olarak yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama hakkında kararda, Helal Akreditasyon Yönetim Kurulu üyeliklerine Ercan HACIFAZLIOĞLU, Hakkı KARABÖRKLÜ, Oğuzhan EFE atandı.

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik kararında muayenehanesi bulunan hekimler hakkında tedavi edilecek hasta ve diğer düzenlemelerde yeni karar açıklandı.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Fransızca ve Almanca istihdamına ilişkin yeni duyuru paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde asistan/araştırma görevlileri için yüzde 200 artırma, eczacı kadro unvanı satırında yer alan ibarede 1,20 şeklinde değiştirildi.

2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de verilecek destek eğitim giderleri başta olmak üzere özel gereksinim raporu ile tespit edilen değerlendirme kurulu tarafından eğitsel değerlendirme ve tanımaları yapılarak ödenekten karşılanacak.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği 15 Ocak 2023'ten 14 Ocak 2024'e kadar memurlarda ve sözleşmeli personelde geçerli olacak ücret tablosu yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği bugün duyurdu. Yeni düzenlemeleri paylaştı.

KOBİ'lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında tarife ve talimatlar ile Özel Riskler Yönetim Merkezinin ve Teknik İşleticisinin bu sigortaların yönetilmesi kapsamındaki çalışma belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yaptı. Dolar kurunun önüne geçmek için mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları standart ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen hesaplama payı artırıldı. Böylelikle döviz kurunda yaşanan artışın önüne geçmede alınan yeni kararlar etkili olacak.

7 Ocak Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza yetkisiyle yayımlanan kararlar paylaşılarak yürürlüğe girdi.

SONRAKİ HABER