İBB'den Taksiciler Odası'na yanıt geldi! 'İşlemler yürütülüyor'

Toplamda 1000 aracın taksiye dönüştürülmesi dair işlemlerin Taksiciler Odası'nın lehine sonuçlandığı İBB tarafından yalanlandı. İBB'den açıklama gecikmedi.

İBB'den Taksiciler Odası'na yanıt geldi! 'İşlemler yürütülüyor'

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen UKOME tarafından 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesine ilişkin mahkemece kendilerinin lehine sonuçlandığına dair Taksiciler Odası'nın yaptığı açıklama İBB tarafından yalanlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan İBB, işlemlerin hala yürütüldüğünü açıkladı.

750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülme işlemlerinin hala devam edildiği konusunda açıklama yapan İBB, konu hakkında bilgilendirmek amacı ile paylaşımlarda bulundu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI!

İBB tarafından açıklama ile birlikte geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddialara yanıt geldi. İBB tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi;

"29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir."

İTİRAZ İSTEMLERİ KABUL EDİLMİŞTİR

"İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası’nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir."

İPTAL NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KARARLARDIR

"Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden 'incelenmeksizin ret' kararları tesis edilmiştir. Söz konusu 'incelenmeksizin ret kararları' işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare Hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır."

SÖZ KONUSU İŞLEMLER YÜRÜTÜLÜYOR

"Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."