Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir? Hemşire Maaşları, Başvuru Şartları

Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kala tercihlerini sağlık alanında yapmak isteyenler hemşirelik mesleğinin detaylarını araştırıyor. Hemşire olmak için hangi bölümden mezun olmak lazım, hemşireler nerelerde çalışabilir?

Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir? Hemşire Maaşları, Başvuru Şartları

Hemşire olmak için kişilerin hemşirelik üzerine eğitim veren programlardan mezun olmaları şarttır. Sağlık meslek lisesini bitiren kişiler, hemşirelik mesleğine başlayabilecekleri gibi ön lisans veya lisans programlarına devam ederek mesleğe daha yüksek mevkiden başlayabilirler.

Ortaöğretimi sağlık lisesinden bitiren kişiler, 2014 senesine dek mezuniyet sonrası doğrudan hemşire olarak mesleğe başlayabiliyorlardı. Ancak 2014 sonrası dönemde sağlık meslek lisesi mezuniyetine sahip kişiler, bölümlerine ilişkin programların ast unvanlarıyla mesleğe giriş yapabilirler.

Hemşire olmak için genel olarak toparlanırsa 3 yol bulunur. İlki meslek lisesi sonrası yardımcı unvanıyla hemşireliğe başlamaktır. İkincisi, sağlık lisesi mezununun Hemşirelik Meslek Yüksekokulu ön lisans (2 senelik) programı bitirerek mesleğe başlamasıdır. Sonuncusu ise, sağlık lisesi veya herhangi bir lise mezununun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başlayarak 4 yıllık lisans programını tamamlamasıdır. Ancak hemşirelik bölümünün ön lisans programı meslek lisesi devamı niteliğindedir. Hemşire unvanı alabilmek için 4 yıllık fakülte bölümünden mezun olunması gerekir.

Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir? Hemşire Maaşları, Başvuru Şartları

Hemşire Olmak için Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Hemşire olabilmek için kişilerin okumaları gereken bölümler, eğitim sürelerine ve istenilen unvana göre farklılık gösterebilir. Günümüzde hemşirelik mesleğinde hemşireler ve hemşire yardımcıları olarak iki unvan bulunur. Ortaöğretimi sağlık meslek okullarında okuyanlar kadar diğer ortaöğretim okulları veya açık öğretim liselerinden mezun olanlar da hemşire olabilirler. Bunun için eğitim süresi ve kurumlar farklılaşabilir.

Sağlık meslek lisesinden mezun olanlar doğrudan mesleğe giriş yapabilirlerken üniversiteye devam ederek de hemşire olabilirler. Yalnızca lise sonrası süreçte işe başladıklarında meslekteki unvanları yardımcı olacak ve hemşire yardımcısı olarak çalışacaklardır. Üniversiteye ön lisans veya lisans olarak devam ederek mezuniyetleri sonrasında hemşire unvanı adı altında mesleğe giriş yapabilirler. Hemşire olmak için ön lisans programları Sağlık Meslek Yüksekokulu; lisans programlar için Sağlık Bilimleri Fakültesi’dir.

Ortaöğretimi sağlık meslek okullarından farklı bir ortaöğretim türünde okuyan kişiler hemşire olmak için, üniversitede ön lisans veya lisansta sağlık programlarını seçmeleri gerekir. Sağlık Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan kişiler hemşire olarak mesleğe başlayabilirler.

Hemşire Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir? Hemşire Maaşları, Başvuru Şartları

Hemşire Ne İş Yapar?

Hemşirelerin yapacakları işler, görev ve tanımları 27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği kapsamında ele alınmıştır. Buna göre temel çerçevede hemşirelerin görevleri aşağıdaki gibidir;

• Sağlık kurumuna gelen hastanın kabulünü yapma

• Hasta bakımının planlanarak uygulanması ve kontrolünün yapılması

• Tedaviye başlamak için hastayı hazırlama

• İlk yardım tedavi hizmetlerine hakim olma

• Hastaların her koşulda tansiyon ve ateş kontrolünü yapma

• Enjeksiyon, damar yolu, serum benzeri temel sağlık etkinliklerinin uygulanmasına hakim olma

• Tanı ve tedavi sürecinde doktorun bulgularını destekleyecek şekilde hastanın yakından gözlemlenmesi

• Aciliyeti olan durumlarda doktorlarla entegre olarak çalışmalı

• Mesleğin gerektirdiği eğitimlerin ciddiyetle kavranarak pratiğe çevrilmesi

Hemşireler Nerelerde Çalışabilir?

Hemşirelerin çalışabileceği yerler, özel sektörde ve kamu sektöründe olmak üzere çeşitlilik gösterir. Kamu sektöründe çalışabilmek için KPSS sınavına girmek gerekir. Özel sektörde ise KPSS sınavı tercih sebebidir. Kamu veya özel sektörde hemşirelik yapan kişilerin çalışma saatleri, maaşları benzeri açılardan farklılık görülebilir. Genel olarak hemşirelerin çalışabilecekleri yerler aşağıdaki gibidir;

• Aile hekimlikleri

• Özel hastaneler

• Kamu hastaneleri

• Özel klinikler

• Diş hastaneleri

• Diş klinikleri

• Ambulans hizmetleri

• Sağlık teşebbüsleri

• İş yerlerinde hekim yardımcıları olarak benzeri pek çok kuruluşta görev alabilirler.

Hemşire Olabilmek için Kursa Gidilir mi? Hemşirelik Kursundan Hemşire Olunur mu

Hemşire olabilmek için lisans mezunu olabilmek gerekir. Hemşirelik kursları hemşire olma eğitim sürecini tamamlamış, mesleğini icra eden kişilerin mesleki ve kariyer gelişimleri içindir. Hemşire olmak için kursa gidilmez. Hemşirelik için Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak şarttır.