Sayıştay Raporları: Soyguncu Çok, Yakalayan Yok!

Necati Doğru, Sayıştay raporlarında yer alan yolsuzluk, usulsüzlük ve devleti soyma olaylarının hesap verilmediğini, Sayıştay’ın yargısının çalıştırılmadığını ve soygunun arttığını söyledi.

Sayıştay Raporları: Soyguncu Çok, Yakalayan Yok!

Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru, son günlerde gündemi meşgul eden Sayıştay raporlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğru, raporlarda ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük ve devleti soyma vakalarının hesabının sorulmadığını, Sayıştay’ın yargısının çalışmadığını ve soygunun katmerlendiğini belirtti. 

Sayıştay’ın Yargısı Neden Çalışmıyor?

Sayıştay’ın yargısı, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan mali suistimalleri cezalandırması gereken bir mekanizmadır. Ancak Necati Doğru’ya göre, Sayıştay’ın yargısı çalışmıyor. Bunun nedeni ise 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Sayıştay’ın yapısının değiştirilmesi ve gücünün azaltılmasıdır.

Doğru, 2010 yılında kapatılan Yüksek Denetleme Kurulu’nun (YDK) görevlerinin de Sayıştay’a verildiğini ancak bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını söylüyor. YDK, 1938 yılında kurulan ve kamu kurum ve kuruluşlarında üretimin kalitesi, iş yeri güvenliği ve üretimin verimliliğini denetleyen bir kurumdu. Doğru, YDK’nın kapatılmasıyla birlikte bu denetimlerin de yapılmadığını iddia ediyor.

Doğru, Sayıştay raporlarında neredeyse "1 milyon yolsuzluk, usulsüzlük, devleti soyma, belediye mülkünü çalma, çalınana göz yumma dosyası belgeleriyle” yazıldığını ancak bunların hiçbirinin yargılanmadığını, sonuç alınamadığını ve soygunun katmerlendiğini vurguluyor. Doğru, Sayıştay’ın yargısının çalışması halinde bugünkü derin ekonomik krizin yaşanmayacağını, bu soysuz düzenin soygunculuğunun zirve yapmayacağını savunuyor.

Sayıştay Nedir?

Sayıştay, devletin gelir ve giderlerini denetleyen, kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerini yargılayan ve Meclis’e rapor sunan Anayasal bir kurumdur. Sayıştay yaklaşık 161 yıl önce kurulmuş ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 Anayasası’na konmuştur. Sayıştay’ın amacı, devletin parasını soyanları, onlara destek verenleri yakalayıp hesap sormak, devlet malının geri alınıp Hazine’ye devredilmesini sağlamak, her iktidara gelenin soyguna kalkışmasını önlemektir.

Sayıştay’ın Görevleri Nelerdir?

Sayıştay’ın görevleri şunlardır:

Kamu idarelerinin bütçe kanunlarına uygun olarak gelir ve gider işlemlerini denetlemek.
Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara uygunluğunu denetlemek.
Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinden doğan sorumluluklarını yargılamak.
Kamu idarelerinin hesap verme belgelerini inceleyerek Meclis’e görüş bildirmek.
Kamu idarelerinin mali durum ve yönetim sonuçlarını değerlendirerek Meclis’e rapor sunmak.

Sonuç

Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru’nun Sayıştay raporlarına ilişkin açıklamalarını Google SEO önerilerine uygun bir şekilde haber makalesine dönüştürdük. Makalede Sayıştay’ın tarihçesi, görevleri, yargısı ve karşılaştığı engeller anlatıldı. Doğru, raporlarda ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük ve devleti soyma vakalarının hesabının sorulmadığını, Sayıştay’ın yargısının çalışmadığını ve soygunun katmerlendiğini belirtti.

SONRAKİ HABER