MTV Ödeyenleri Yakından İlgilendiren Yeni Karar

MTV ödeyenler için yeni bir karar alındı. Ek MTV’nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle...

MTV Ödeyenleri Yakından İlgilendiren Yeni Karar

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödeyenler için yeni bir karar alındı. Buna göre, 2023 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi (ek MTV) uygulanacak. Bu vergi, 2023 yılında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar ile 2023 yılında tescil edilen ikinci el araçlar için geçerli olacak.

Ek MTV’nin İkinci Taksiti Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenecek

Ek MTV’nin ilk taksiti, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde tahakkuk edecek ve Nisan ayının sonuna kadar ödenecek. Ek MTV’nin ikinci taksiti ise 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde tahakkuk edecek ve Kasım ayının sonuna kadar ödenecek.

2023’ün İkinci Yarısı İlk Defa Tescil Edilen Sıfır Kilometre Aracın Ek MTV’si Yarım Hesaplanacak ve Peşin Ödenecek

2023 yılının ikinci yarısında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV Ödemeden Trafikten Çekme, Hurdaya ve Yurt Dışına Çıkarma Nedeniyle Tescil Kaydı Kapatma İşlemi Yapılamayacak

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Bu durumda olan taşıtların sahipleri, ek MTV’yi ödemek veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirmek zorunda kalacaklar.

Taşıtların Her Türlü Satış veya Devir İşlemleri Yapılmadan Önce Bu Taşıtlara İlişkin Tahakkuk Eden Ek MTV’nin Tamamının Ödenmesi Gerekecek

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Ek MTV Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Ek MTV, 2023 yılında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar ile 2023 yılında tescil edilen ikinci el araçlar için uygulanan bir vergidir. Bu vergi, taşıtın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen MTV tutarının yüzde 50’si kadardır.

Örneğin, 2023 yılında ilk defa tescil edilen 1600 cc motor silindir hacmine sahip bir otomobilin MTV’si 2.000 TL ise, bu otomobil için ek MTV 1.000 TL olacaktır. Bu tutar, iki eşit taksitte ödenecektir. Ancak, 2023 yılının ikinci yarısında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar için ek MTV yarım hesaplanacak ve peşin ödenecektir.

Ek MTV’nin hesaplanmasında, taşıtın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen MTV tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Yeniden değerleme oranı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bir orandır. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 olarak belirlenmiştir.

Ek MTV’nin hesaplanmasında kullanılan MTV tutarlarına [buradan] ulaşabilirsiniz.

Ek MTV Kimleri Etkileyecek?

Ek MTV, 2023 yılında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar ile 2023 yılında tescil edilen ikinci el araçlar için uygulanacaktır. Bu nedenle, bu kategorideki araç sahipleri ek vergi ödemek zorunda kalacaklardır.

Ek MTV, ayrıca trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapmak isteyen veya taşıtını satış veya devir etmek isteyen araç sahiplerini de etkileyecektir. Bu durumda olan araç sahipleri, ek MTV’yi ödemek veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirmek zorunda kalacaklardır.

Ek MTV Neden Getirildi?

Ek MTV’nin getirilmesinin amacı, taşıt alım satımında vergi kaybını önlemek ve taşıt piyasasını dengelemektir. Taşıt alım satımında vergi kaybı, taşıtın gerçek değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satış veya devir işlemi yapılmasıyla oluşmaktadır. Bu durumda, taşıtın gerçek değeri ile satış veya devir bedeli arasındaki fark kadar vergi kaybı meydana gelmektedir. Ek MTV ile bu farkın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Taşıt piyasasının dengelenmesi ise, sıfır kilometre araçların fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle ikinci el araçların fiyatlarının da artmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Sıfır kilometre araçların fiyatları, döviz kuru ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Bu faktörler nedeniyle sıfır kilometre araçların fiyatları son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Bu durum da ikinci el araçların fiyatlarını da yükseltmiştir. Ek MTV ile sıfır kilometre araçların fiyatlarına bir denge getirilmeye ve ikinci el araç piyasasının dengelenmesine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ek MTV Nasıl Ödenecek?

Ek MTV’nin ödeme şekli, MTV’nin ödeme şekli ile aynıdır. Ek MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri veya vergi daireleri aracılığıyla ödenebilecektir. Ek MTV’nin ödeme süresi ise, tahakkuk eden dönemin son günüdür. Yani, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde tahakkuk eden ek MTV’nin son ödeme tarihi 30 Nisan 2023, ikinci altı aylık döneminde tahakkuk eden ek MTV’nin son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2023’tür.

Ek MTV’yi ödemeyen veya geciken araç sahipleri, gecikme zammı ve gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklardır. Gecikme zammı, her ay için yüzde 1,4 oranında uygulanacaktır. Gecikme faizi ise, her ay için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen aylık basit faiz oranı kadar olacaktır.

Ek MTV’yi taksitlendirmek isteyen araç sahipleri ise, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48’inci maddesi kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir. Bu başvuru, ek MTV’nin tahakkuk ettiği dönem içinde yapılmalıdır. Taksitlendirme süresi ise en fazla 18 ay olacaktır.

Ek MTV’den Muaf Olanlar Kimlerdir?

Ek MTV’den muaf olanlar, MTV’den muaf olanlar ile aynıdır. Bu kapsamda, şu taşıtlar ek MTV’den muaf tutulacaktır:

Devlet protokolünde kullanılan taşıtlar
Diplomatik misyonlara ait taşıtlar
Engelliler için alınan taşıtlar
Elektrikli taşıtlar
Hidrojen yakıt hücreli taşıtlar
Askeri amaçlı taşıtlar
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıtlar
Belediyelere ait toplu taşıma araçları
Tarım ve hayvancılıkta kullanılan taşıtlar
İtfaiye, ambulans ve cenaze araçları
Trafik denetim araçları
Öğrenci servis araçları

Ek MTV Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ek MTV hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları şöyledir:

Ek MTV ne zaman başlayacak?

Ek MTV, 2023 yılında başlayacak ve her yıl uygulanacaktır.

Ek MTV kimleri kapsayacak?

Ek MTV, 2023 yılında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar ile 2023 yılında tescil edilen ikinci el araçlar için uygulanacaktır.

Ek MTV ne kadar olacak?

Ek MTV, taşıtın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen MTV tutarının yüzde 50’si kadardır. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Ek MTV nasıl ödenecek?

Ek MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri veya vergi daireleri aracılığıyla ödenebilecektir.

Ek MTV’yi ödemeyen veya geciken ne olacak?

Ek MTV’yi ödemeyen veya geciken araç sahipleri, gecikme zammı ve gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklardır.

Ek MTV’yi taksitlendirmek mümkün mü?

Ek MTV’yi taksitlendirmek isteyen araç sahipleri, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48’inci maddesi kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.

Ek MTV’den muaf olanlar kimlerdir?

Ek MTV’den muaf olanlar, MTV’den muaf olanlar ile aynıdır. Bu kapsamda, devlet protokolünde kullanılan taşıtlar, diplomatik misyonlara ait taşıtlar, engelliler için alınan taşıtlar, elektrikli taşıtlar, hidrojen yakıt hücreli taşıtlar, askeri amaçlı taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıtlar, belediyelere ait toplu taşıma araçları, tarım ve hayvancılıkta kullanılan taşıtlar, itfaiye, ambulans ve cenaze araçları, trafik denetim araçları ve öğrenci servis araçları ek MTV’den muaf tutulacaktır.

SONRAKİ HABER