KYK ve öğrenim kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! AYM o kararı iptal etti

Yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin alabilecekleri öğrenim kredisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi herkesi ilgilendiren o kararı iptal etti!

KYK ve öğrenim kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! AYM o kararı iptal etti

Antalya'da bir vatandaş yükseköğrenim kredi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi ve tüm taksitlerin bir anda istenmesi konusunda bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda mahkemeye başvurdu. Mahkemeden çıkacak sonuç oldukça merak edilirken Resmi Gazete'de yayınlanan karar tüm KYK borcu olan vatandaşları ilgilendirir nitelik taşıdı. 

ANAYASA'YA AYKIRI 

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin birden fazla taksit ödememesi durumunda borcunun tamamının peşin bir şekilde istenmesi nedeniyle açılan bu davadan çıkan sonuç ise pek çok KYK kredi borcu olanların yüzünü güldürdü. Mahkeme de bu kanun hükmünün yasaya aykırı olduğunun kanaatine vararak iptalini istedi. Ardından Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre karanın neden verildiği ve Anayasa'ya neden aykırı olduğu konusunda önemli açıklamalarda bulunuldu. 

KYK ve öğrenim kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! AYM o kararı iptal etti

KARARIN NEDENİ BELLİ OLDU! 

Mahkeme tarafından verilen ve tüm KYK borcu olan vatandaşları ilgilendiren karara göre şu şekilde bir açıklama yapıldı; 

"6183 sayılı Kanun’a tabi diğer alacaklar açısından taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vade tarihinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu yönüyle 6183 sayılı Kanun’a tabi diğer alacaklar açısından söz konusu müdahale aracı kullanılmazken, eğitimi destekleme yönünden sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez." 

KYK ve öğrenim kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! AYM o kararı iptal etti - Resim : 2

"Kararda, bununla birlikte, birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borcun muaccel hale gelmesi yanında, borç, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edildiğinden, vadesi dolan taksitlerin gecikme zammıyla birlikte ödendiği de aktarıldı. Bu sayede, alacağın zamanında tahsil edilmemesi nedeniyle uğranılan zararların giderildiği aktarılan kararda, bu yolla, borçluların da ek maliyetle karşılaştıklarından borcu zamanında ödemek durumunda kaldığı belirtildi." 

MAHKEME KARARI VERDİ! 

Son olarak da kararı açıklayan mahkeme tarafından bu maddenin iptal edilme nedeni olarak ise şu açıklamalar yapıldı; 

"Bu kapsamda birden fazla taksiti ödenmeyen borcun sürüncemede kalmaması için borcun tamamının ivedilik kazanmasının kamu yararının sağlanmasına yönelik amacın gerçekleştirilmesi için tek araç olduğu söylenemez."

"Dolayısıyla anılan meşru amacın gerçekleştirilmesi açısından seçilen araçlar değerlendirilirken borcun gecikme zammı ile birlikte tahsili sayesinde, alacağın zamanında tahsil edilmemesi nedeniyle uğranılan zararların giderildiğinin ve ek maliyetle karşılaştıklarından borçluların borcu zamanında ödemek durumunda kaldığının, bu aracın söz konusu amacın gerçekleştirilmesi açısından yeterli olduğunun da göz önünde bulundurulması gerekir." 

KARAR 

KYK ve öğrenim kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! AYM o kararı iptal etti - Resim : 3

Son olarak ise alınan bu karar ile birlikte birinci cümlede yer alan ifadenin iptal edilmesine ikinci cümlede ise herhangi bir Anayasa'ya aykırılığın bulunmadığı ifade edildi. 

SONRAKİ HABER