CHP'den cezaevleri için sağlık hakkı önergesi! İhlallerin önlenmesi içi araştırma önerdi

Cezaevlerindeki sağlık ihlallerinin önlenmesi için araştırma önergesi sunan CHP insan hakları sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca konunun TBMM'de araştırılmasını önerdi.

CHP'den cezaevleri için sağlık hakkı önergesi! İhlallerin önlenmesi içi araştırma önerdi

CHP insan hakları sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından cezaevlerinde yaşanan sağlık ihlallerinin araştırılması konusunda önerge sundu. Bu önergeye göre ağır hasta tutuklularının tahliye olması için Adalet Bakanlığı'nın harekete geçme konusu yer aldı. Cezaevlerinde bulunan vatandaşların sağlığa erişim engellerinin bulunması nedeniyle gerekli önlemlerin alınarak Meclis'te komisyon kurulması istendi. 

MECLİS'E ÖNERGE SUNULDU 

Meclis'e sunulan önergenin detayları da oldukça merak edildi. Özellikle koronavirüs pandemi döneminde başlayan sağlık sorunlarının gündeme gelmesi ile birlikte sağlık hakları ihlalinin önüne geçilmesi konusu paylaşıldı. Türkiye'de bulunan cezaevleri kapasitesinin üzerine çıkarak orada bulunan tutukluların yaşam ve sağlık haklarının ihlaline yol açabileceğinden bahsetti. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar şu şekildeydi; 

TBMM'DE ARAŞTIRILMASI TALEP EDİLİYOR! 

Sağlıktan ücretsiz bir şekilde yararlanılmasının statü fark etmeden herkesin hakkı olduğunun açıklanması ile birlikte,

"CİK'lerde yeterli sayıda doktor/sağlık personeli bulunmaması, sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinde gecikmelerin kalıcı hasarlara yol açabilmesi, sağlık sorunları yaşayan hükümlü veya tutukluların sağlığa erişini engelleriyle karşılaşması, hastane sevklerinde yaşanan zorluklar, geciken randevular, kelepçeli muayene konusundaki uygulamalar, bir cezaevinden bir başka cezaevine değişen bazı tedbirler, farklı ceza ve tevkif evlerinden ulaşan mektuplarda gündeme getirilmektedir. İdarenin keyfiyetine bağlı bazı düzenlemelerin hak ihlallerine sebep olduğunu belirten hapishanedeki tutuklu/hükümlüler, sorunlarının kamuoyu gündemine getirilmesini, heyetlerin yerinde inceleme yapmasını, TBMM çatısı altında komisyon oluşturularak hak ihlallerinin araştırılmasını talep etmektedirler." şeklinde açıklama yapıldı. 

HASTA TUTUKLULARIN TAHLİYE TALEBİ 

Tutukluların bazılarının ciddi rahatsızlıklarının bulunması nedeniyle tahliye taleplerinde bulunulduğu, bu açıdan da konunun dikkate alınması gerektiği,  

"Sağlık sorunlarının tespiti ve tedavilerin hızla uygulanabilmesi için cezaevlerinde alınacak önlemlerin belirlenebilmesi, fizyolojik/psikolojik rahatsızlıkları olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin değerlendirilebilmesi için kişilerin hastalık teşhisinin yapılabilmesi, hastalığı olanların gerekli tedaviyi alması, intihara meyilli olduğu tespit edilenlere yapılması gerekenlerin tespit edilebilmesi, bulaşıcı hastalıkların cezaevlerinde yayılmasının ve sağlığı tehdit etmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla hijyen, beslenme, havalandırma, ısınma vb. sorun alanlarının her cezaevi için ayrı ayrı tespitinin yapılarak alınabilecek önlemlerin belirlenebilmesi ve bu doğrultuda ceza infaz kurumları başta olmak üzere kurumların kapasitelerinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması; temelde hükümlü ve tutukluların sağlık hakkına erişimlerinin sağlanması ve yaşam haklarının ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu konularda gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılması amacıyla Anayasa'nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün104. ve 105. maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” ifadeleri ile açıklanarak talep Meclis'e sunuldu!

SONRAKİ HABER