Yeni Evim Konut Finansman Programı’nda yapılan değişiklik tartışmalara neden oldu!

AK Parti iktidarı tarafından getirilen Yeni Evim Konut Finansman Programı’nda değişikliğe gidildi. Buna ilişkin verilen kanun teklifi tartışmalara neden oldu.

Yeni Evim Konut Finansman Programı’nda yapılan değişiklik tartışmalara neden oldu!

AK Parti iktidarı tarafından getirilen Yeni Evim Konut Finansman Programı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin bugün yine iktidar tarafından kanun teklifi verildi. Verilen kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Milletvekili Cavit Arı şu bilgileri paylaştı;

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yani Yeni Evim Konut Finansman Programı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, siz hukuk kuralları, Anayasa’ya aykırılık konularına neden dikkat etmezsiniz? Daha önce de örneğin, 11 limanın özelleştirilmesi kapsamında uzatılan sürenin yani kırk dokuz yıllığına limanların kiralama sürelerinin uzatılmasıyla ilgili çıkarılan kanuna “Bu kanun doğru değil.

Bakın, bu satışları yapmayın, uzatmayı yapmayın; Anayasa’ya aykırılık teşkil etmekte.” demiş olmamıza rağmen bizleri dinlemediniz ve sonuçta bir kanun çıkardınız. Anayasa Mahkemesi bu kanunu oy birliğiyle iptal etti ancak siz ne kanun dinliyorsunuz ne hukuk dinliyorsunuz ne Anayasa dinliyorsunuz ne Anayasa Mahkemesi dinliyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde bu 11 limanla ilgili aynı şekilde, neredeyse bizim çocuklarımızın geleceği olan, uzun bir süreci ihtiva eden, kırk dokuz yıllığına limanların süresini yeniden uzatma kararı aldınız.

Şimdi de, daha bundan üç ay önce, Anayasa Mahkemesinin bugün almak üzere olduğumuz kanunla ilgili bir düzenlemeye dair vermiş olduğu kararı var. Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararla, bugün çıkarmaya çalıştığınız düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığını dün Komisyonda dile getirdik. Çıkarmak istediğiniz düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığını o karardan yola çıkarak anlattık. Ancak siz bu kararı da görmezden gelerek bugün Anayasa’ya aykırılığı açıkça ortada olan bir düzenlemeyi yeniden çıkarmaya çalışmaktasınız.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bir taraftan Anayasa’ya aykırı bu kararı almaya çalışırken bir taraftan da vatandaşlarımızın hayalleriyle oynamaya devam ediyorsunuz.

Burada, orta gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasının desteklendiği iddia edilmekte ama gerçekte şunu söyleyelim: Esas, konut sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaş değil, müteahhitler desteklenmekte. Çünkü kanun teklifinin özüne bakarsak müteahhidin elinde kalan ya da elinde olan daireler ancak satışa konur. Bu durumun da vatandaşın, konuta ihtiyacı olan gencimizin, emeklimizin desteklenmesi olarak değil, sonuçta müteahhidin desteklenmesi olarak açıkça ortada olduğu gözükmekte.

Önce şuradan başlamak istiyorum değerli arkadaşlar: Geçen yıl sonu bir konut projesi ilan ettiniz. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar, gençler, şehit yakınları, emekliler bu kapsama alındı. “500 bin konut projesi” diye ve birkaç milyon kişiden 500 TL müracaat parası toplayarak bu süreci başlattınız. Şimdi, Yozgat’ta, Rize’de, Hatay’da, Antalya’da, 15 civarında ilde kuralar çekildi. Efendim, kurada “Adınıza ev çıktı.” diyerek vatandaşlarımızın bir kısmını sevindirmeye çalıştınız ama kurada adı çıkmayan milyonları da buradan üzdünüz. Ya arkadaşlar, vatandaşı kandırmayın.

Örneğin, buradan ben bir kez daha soruyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine. Dün Komisyonda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı vardı, ona sordum, Bakan Yardımcısı samimiyetle cevap verdi. Bu kürsüden bir kez daha soruyorum: Örneğin, ilim Antalya’da yapılacak olan konutların dün ve önceki günlerde kuraları çekildi. Buradan bizi dinleyen vatandaşlarımız ve bu kuralara katılan vatandaşlarımızın da özellikle iyi dinlemelerini talep ediyorum.

Bu konutlar nerede yapılacak, ada parselleri nedir bilelim -bir Antalya Milletvekili olarak ben- bu konutlar yani o 500 bin konut projesi kapsamında yapılacak olan ve kuraları çekilen evler, konutlar nerede yapılacak bir öğrenelim, yerini öğrenelim nokta olarak. Dün Bakan Yardımcısı sadece şunu söyleyebildi: “Serik ve İbradı’da yerler belli ancak diğer yerlerde ne adası belli ne parseli belli.” Yani siz ortada olmayan bir inşaatı, ortada olmayan bir projeyi ve ortada olmayan bir vaadi sattınız, insanların duygularıyla oynamış bulunmaktasınız. Yani bu seçim var ya bu seçim, çok şeylere kadir. İşte, seçim yaklaştı, aklınıza çok şeyler gelmeye başladı.

Vatandaşın biz sorunlarını buradan her gün dile getirdik ancak seçim geldi kapıya, işte, bazı düzenlemeleri yapmak sizin ancak aklınıza geldi. İşte, diğer bahsettiğim proje dâhil bugünkü getirmeye çalıştığınız düzenleme de bunlardan birisi. Daha önce bu memlekette başkalarına ait taşınmazları “Benim.” diyerek satan meşhur birileri vardı İstanbul'da. Şimdi de ortada olmayan, arsası dahi olmayan dairelerin kurasını çekerek hayal satan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bırakın artık insanların saf duygularıyla oynamayı, olmayan daire üzerinden vatandaşı kandırıp siyaset malzemesi yapmayın.

Bu kanunda ne var dersek? Bu kanunda ihtiyaç sahibi orta gelirli vatandaşın desteklenmesinden bahsedilmekte. Önce şunu söyleyelim: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her türlü sorununda, başta konut sorununda olmak üzere vatandaşımızın yanındayız, sonuna kadar da yanında olmaya devam edeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) Ancak sizin bu hayal satarak vatandaşımızın  duygularıyla seçim sürecinde oynamanıza da müsaade etmeyeceğiz, gerçekleri vatandaşımıza anlatacağız.

Şimdi, konut satmak isteyen hatta bugüne kadar elinde kalan daireleri satamamış ya da bundan sonra konut yapacak olan müteahhitlerin desteklenmesi var bu düzenlemede. Kanun teklifinde ne diyor? Madde şöyle: "Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlar ile henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere katkı sağlanabilir. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti firmalara geçecek konutlara ilişkindir bu destekleme. Görüldüğü gibi, burada alıcıdan çok satıcı yani müteahhit desteklenmekte; sadece müteahhidin elinde olan bu daireler kapsama girecek. Kısacası, ortada haksız bir rekabet var.

Vatandaşlarımız acı gerçeği bizzat yaşamakta. Acı gerçek ne? Sizin kötü ekonomi yönetiminiz nedeniyle bugün ülkede şu bir sene, bir buçuk sene içerisinde gayrimenkuller yani özellikle daireler 2 kat, 3 kat yükseldi. Orta ölçekte geliri olan bir vatandaşımız -daha önceki, o sizin beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz Türkiye döneminde emekli olacak bir memur vatandaşımız “Emekli olayım da bir daire alayım emekli ikramiyemle.” derken- bakın, bugün neredeyse kirayı zor tutar oldu. Şimdi, daire fiyatları 2’ye, 3’e katlamış vaziyette; maliyetler yükseldi, ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle daire maliyetleri olağanüstü yükseldi ve artık vatandaşımızın öyle kolay daire alma imkânı kalmadı.

SONRAKİ HABER