Türkiye'nin Ağustos’ta Bütçe Gelirleri Rekor Kırdı!

Türkiye’nin Ağustos 2023’te cari fazlası verdiği ve bütçe gelirlerinin yüzde 101 arttığı haberini okuyun. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, vergi gelirleri ve faiz dışı denge de rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye'nin Ağustos’ta Bütçe Gelirleri Rekor Kırdı!

Türkiye, Ağustos 2023’te kamu fazlası vererek bütçe performansında üst üste ikinci ay olumlu bir sonuç elde etti. Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin kamu fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 3,6 milyar TL’den Ağustos 2023’te 51,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu, son 10 yılın en yüksek aylık cari fazlası rakamı olarak kayda geçti.

Bütçe Gelirleri Yüzde 101 Arttı

Bütçe gelirlerindeki artış, kamu fazlasının en önemli nedeni oldu. Temmuz ayından bu yana uygulamaya konulan yeni vergi düzenlemelerinin etkisiyle toplam gelirler yüzde 101 artarak 614 milyar TL’ye yükseldi. Bu, tarihin en yüksek aylık bütçe geliri olarak tespit edildi.

Vergi gelirleri de toplam gelirlerle paralel bir şekilde yüzde 100 artarak 543,2 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirlerinin artmasında, özellikle kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerin önemli bir rolü oldu. Ayrıca, ekonomik aktivitenin canlanması ve ihracatın artması da vergi gelirlerini destekledi.

Toplam Harcamalar Yüzde 86,1 Arttı

Bütçe harcamalarında da artış görüldü. Toplam harcamalar yüzde 86,1 artışla 562,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu artışta, faiz ödemelerinin yanı sıra personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderleri gibi kalemlerin payı oldu.

Faiz hariç harcamalar ise yıllık yüzde 70 büyümeyle 475,3 milyar TL oldu. Faiz ödemeleri ise yüzde 224 artarak 87,4 milyar TL’ye çıktı. Bu artışta, Türk lirasının değer kaybı ve piyasa faizlerinin yükselmesi etkili oldu.

Faiz Dışı Denge de Rekor Seviyeye Ulaştı

Faiz ödemeleri hariç faiz dışı denge de ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı. Faiz dışı denge, geçen yılın aynı ayındaki 32 milyar TL’den Ağustos 2023’te 138,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakam, son 10 yılın en yüksek aylık faiz dışı denge rakamı olarak belirlendi.

Faiz dışı denge, bütçenin temel performansını gösteren bir göstergedir. Faiz dışı denge pozitif olduğunda, bütçe gelirleri faiz hariç harcamaları karşılamaktadır. Bu da, bütçenin borçlanma ihtiyacını azaltmaktadır.

Türkiye'nin Ağustos’ta Bütçe Gelirleri Rekor Kırdı!

Bu makale, Hazine Müsteşarlığı’nın Ağustos 2023 Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’ndan alınan verileri kullanarak hazırlanmıştır. Bu rapor, bütçe gelirleri, harcamaları, fazlası veya açığı, faiz dışı denge ve diğer kalemleri ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. 

 

 

SONRAKİ HABER