PTT 50 bin personel alımı genel şartları belli oldu! 2023 personel alımı duyurusu: İşte personel alımı detayları

PTT'ye çok öncesinde kadro ihdası yapılmıştı. Yapılan kadro ihdası sonrasında 5 bin personel alımı yapıldı ve 50 bin personel alımı beklenmeye başlandı.

PTT 50 bin personel alımı genel şartları belli oldu! 2023 personel alımı duyurusu

Personel alımları yıl içerisinde sıklıkla takip edilen konular arasında yer alırken bu noktada PTT personel alımı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği gibi PTT'ye çok fazla kadro ihdası yapıldı. Yapılan kadro ihdası sonrasında 5 bin personel alımı yapıldı. 

YIL İÇİNDE İLAN BEKLENİYOR

Ayrıca geriye kalan 50 bin personel alımı beklenmeye başlandı. 2022 yılı içerisinde PTT pek çok vatandaşa istihdam kapılarını açarken, işe giremeyen vatandaşlar 2023 yılında PTT'den personel alımı beklemeye başladı. 

İlanın bu yıl içinde gelmesi beklendiği bildirildi. Ancak ilan için net tarih verilmedi. 

 

ARANAN ŞARTLAR

İlan yayımlandığında adaylarda aranan genel şartlar ise önceki alımlara göre şöyle olacak:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ANLIK HABERDAR EDECEĞİZ

Adaylarda aranan şartlar ve tüm detaylar ilan yayımlandığında netleşmiş olacak. İlan yayımlandığında adayları anlık olarak haberdar edeceğiz.

SONRAKİ HABER