Kiracılar ve ev sahiplerine müjdeli haber! Artık depozito devri değişti

Euro veya dolar üzerinden kira alan ev sahiplerine Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi. Ev sahiplerine  Yargıtay'dan kötü haber geldi. Artık depozito devri kapanacak mı? Konu ile ilgili detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Kiracılar ve ev sahiplerine müjdeli haber! Artık depozito devri değişti

Yargıtay'dan bomba gibi karar kira sözleşmesine göre Euro olarak ödedilen depozito, kiracının TL olarak talep etmemesi durumunda Euro olarak alabilecek. İşte tüm detaylar...

Depozito devri değişti 

Kiralamış olduğu ev için ev sahibine 1000 euro depozito veren kiracı, ev ayrılması durumunda depozitosunu talep etti. Depozitoyu ödemeyi reddeden mülk sahibi hakkında ise icra takibi başladı. Ev sahibi ise icra takibinin adil olmadığını savundu ve  mahkemeye başvurdu. Kiracının, borcunun bulunmaması ve kiracının tahliye edildiğini ve teminatın iade edilmediğini bildirdi. 

Kararın yasalaşmasınından sonra Adalet Bakanlığı devreye girdi ve kamu yararına kararın iptali talep edildi. Bakanlık; Yargı süreci sonunda ise davacının ödemiş olduğu depozitonun 1000 Euro olmasını ve iade edilecek tutarın da Euro olması gerektiğini buna rağmen TL'nin hükmedilmesi ve hükmolunan 2480 TL’ye de ne şekilde ulaşıldığının gerekçesinin yer almaması usul ve yasaya aykırı olduğuna kanaat getirildi ve hükmün, kamu faydası için bozulmasını talep etti. 

Yargıtay'dan bomba karar 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın tekrar incelenmesine ile alakalı kararı imzaladı. Karar ise şu şekilde: "Davacının, alacağını Euro olarak talep etmesi ve bunu da icra takibine konu ettiği, sadece harca esas değerin belirlenmesi adına icra dosyasına takip tarihindeki karşılığını 4 bin 680 TL olarak belirdiği görülüyor. 

Duruma bakılarak, davacının döviz cinsinden olan alacağının fiili ödeme günündeki tutar üzerinden ödenmesini istediği gözetilerek hüküm tesisi yoluna gidilmesi ve yanılgılı değerlendirme ile Türk Lirası olarak belirlenen alacak  takibin devamına karar verilmesi sureti ile hüküm tesisi yoluna gidilmesi usul ve kanuna aykırı.  Mahkemece, itirazın 2 bin 480 TL asıl alacak üzerinden devamına karar verilirken  bu sonuca nasıl varıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmayarak 6100 sayılı HMK’nın 297 maddesine aykırı hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırı bulunmakta, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun faydasına temyiz talebinin kabulü gerekmektedir. Açıklanan bu sebeplerle  talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir"

SONRAKİ HABER