Gelire haciz konulabilecek! Yargıtay kararını verdi: O kişiler dikkat

Yıllardır süre gelen öğretmenlerin ek ders ücretinin haczedilip edilemeyeceğine yönelik tartışmalar son buldu ve Yargıtay son kararını verdi.

Gelire haciz konulabilecek! Yargıtay kararını verdi: O kişiler dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet okulunda görev yapan bir öğretmen, ek ders ücretine konulan haciz üzerine İcra Mahkemesi'ne başvurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan maaşının 1/4'ü ile ek ders ücretine uygulanan haczin kaldırılması talebi, İcra Müdürlüğü tarafından reddedildi. Öğretmen, maaşıyla zor geçindiğini, eşinin hamile olması sebebiyle ek masrafları bulunduğunu ve ek ders ücretine konulan haczin kaldırılmasını talep etti.

Haciz Devam Ettirildi 

İcra Müdürlüğü tarafından reddedilen talep, İcra Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, öğretmenin başvurusunu kabul ederek, ek ders ücretine konulan haczi kaldırdı. Ancak alacaklı firma avukatı, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu kısmen kabul ederek, İcra Mahkemesi'nin kararını kaldırdı ve ek ders ücretine konulan haczi devam ettirdi.

Yargıtay Kararı ve Temyiz Süreci

Davalı taraf, kararı temyize götürdü. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, direnerek kararını sürdürdü. Kararın yeniden temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi.

Ek Ders Ücreti Bu Kavrama Giriyor

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2004 sayılı Kanun'un 83. maddesinde belirtilen ücret kavramına vurgu yaparak, ek ders ücretinin bu kapsama girdiğini ifade etti. Hukuk Genel Kurulu, ek ders ücretinin maaş kapsamında olmadığına dair görüşleri kabul etmedi. Bu nedenle, öğretmenin maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4'ü oranında hesaplanan 1.262,62 TL üzerinden ek ders ücretine konulan haczi devam ettirme kararı verdi.

SONRAKİ HABER