Faiz kararı herkesi şoke etti! Her ay uygulanacak! Faizler yükseltildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında kamu alacaklarında faizlerin yükseltildiği belirtildi.

Faiz kararı herkesi şoke etti! Her ay uygulanacak! Faizler yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan güncel bir düzenleme ile kamu alacaklarına uygulanan faiz oranları değişti. Alınan karara göre, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

51. MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

Bu kapsamda, Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişiklik yapıldı.

YILLIK YÜZDE 36 OLARAK BELİRLENDİ

Kanun kapsamında, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesince, yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36 olarak belirlendi. Yıllık gecikme faizi artışını içeren bu Tebliğ, yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Bu değişikliklerle birlikte kamu alacaklarına uygulanan faiz oranlarında önemli bir artış gerçekleşmiş oldu. Yükümlüler, yeni düzenlemeler doğrultusunda ödeme planlarını gözden geçirmekte fayda sağlayabilirler.

YAYIMLANAN KARAR 

Faiz kararı herkesi şoke etti! Her ay uygulanacak! Faizler yükseltildi

SONRAKİ HABER