Ev sahibi ve kiracılar için yeni dönem başladı! Bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılacak: Dev değişiklik yapıldı

Ev sahibi ve kiracılar için güzel bir haber verildi. Bu haber kapsamında artık e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.

Ev sahibi ve kiracılar için yeni dönem başladı! Bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılacak

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kira sözleşmelerinin süresi, yenilenmesi, feshi, kira bedeli ve artış oranı gibi konularda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanun, kira sözleşmelerinin e-Devlet aracılığı ile yapılabilmesine olanak sağlayarak, kayıtdışılığın önüne geçmeyi ve kira ilişkilerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

YENİ UYGULAMA ŞARTLARI NELER? 

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapmak için öncelikle bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar şunlardır:

Kiraya veren ve kiracının e-Devlet şifresine sahip olması veya mobil imza, elektronik imza veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapabilmesi.

Kiralananın konut veya çatılı işyeri olması. (Adi kira sözleşmeleri veya ürün kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılamamaktadır.)

Kiralananın tapu kaydının bulunması ve tapu bilgilerinin e-Devlet sistemine entegre edilmiş olması.

Kiralananın adres bilgisinin güncel olması ve adres kayıt sisteminde yer alması.

Kiralananın bağımsız bölüm niteliğinde olması. (Ortak kullanım alanları, arsa, tarla gibi taşınmazlar e-Devlet üzerinden kiralanamamaktadır.)

Kiralananın birden fazla malike ait olmaması. (Müşterek mülkiyete konu taşınmazlar e-Devlet üzerinden kiralanamamaktadır.)

E-DEVLETTEN KİRA SÖZLEŞMELERİ NASIL YAPILACAK? 

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir3:

E-Devlet sistemine giriş yapmak. (https://www.turkiye.gov.tr/)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “E-Kira Sözleşmesi” hizmetine tıklamak.

Kiraya verenin T.C. kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girerek “Sorgula” butonuna basmak.
Kiraya verene ait taşınmazların listelendiği ekranda, kiralanacak olan taşınmazın yanındaki “Kira Sözleşmesi Oluştur” butonuna tıklamak.

Açılan ekranda, kiracının T.C. kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girerek “Sorgula” butonuna basmak.

Kiracının e-Devlet sistemine kayıtlı cep telefonu numarasına gönderilen doğrulama kodunu ilgili alana yazarak “Doğrula” butonuna basmak.

Kiracının e-Devlet sistemine giriş yapmasını beklemek.

Kiracının giriş yaptığına dair bildirim geldikten sonra, kira sözleşmesinin detaylarını girmek. (Kira süresi, kira bedeli, kira bedelinin ödeme şekli ve zamanı, kira bedelinin artış oranı, depozito miktarı, kiralananın kullanım amacı, kira sözleşmesinin feshi halleri, tarafların sorumlulukları, varsa ek hükümler vb.)

Girilen bilgileri kontrol ettikten sonra, “Kira Sözleşmesini Onayla” butonuna basmak.

Kiraya veren ve kiracının e-Devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza ile kira sözleşmesini imzalaması.

AVANYAJLARI NELERDİR? 

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır3:

Kira sözleşmesinin noter onayına ihtiyaç duyulmaması. (Noter masrafından tasarruf sağlanması.)

Kira sözleşmesinin tapu siciline şerh edilmesi. (Kiralananın satılması veya haczedilmesi halinde kiracının korunması.)

Kira sözleşmesinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi. (Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi.)

Kira sözleşmesinin elektronik ortamda saklanması. (Kira sözleşmesinin kaybolma veya yıpranma riskinin ortadan kalkması.)

Kira sözleşmesinin kolaylıkla sorgulanabilmesi. (Kira sözleşmesinin içeriğine ilişkin anlaşmazlıkların önlenmesi.)

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapmak, hem kiraya verenler hem de kiracılar için birçok kolaylık ve güvence sağlamaktadır. Bu nedenle, konut ve çatılı işyeri kiralamalarında bu yöntemin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

SONRAKİ HABER