Bu listede isminiz varsa hemen bankaya gidin! Paranız yanabilir: Haziran'a kadar vaktiniz var

Ziraat Bankası tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda bir liste yayımlandığı ve bu listede ismi olan vatandaşların mevduat hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı ve içinde para varsa yanacağı ifade edildi.

Bu listede isminiz varsa hemen bankaya gidin! Paranız yanabilir: Haziran'a kadar vaktiniz var

Ziraat Bankası müşterisi olanlara bir çağrı yapıldı ve yapılan bu duyuruda yeni bir liste paylaşıldığı aktarıldı. Konu ile ilgili olarak listede bilgisi bulunanların, en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar şubeye gitmesi gerektiği ifade edildi.

ŞUBEYE GİDİN MUTLAKA

Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar için 2023 yılı zaman aşımı duyurusu yapıldığı belirtilerek yapılan bu duyuruda listede bulunan vatandaşların kimlikleri ile beraber şubeye gitmesi gerektiği aktarıldı.

Banka tarafından yapılan duyurunun devamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olduğu belirtildi ve 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerektiği vurgulandı.

YAPILAN DUYURUNUN DEVAMINDA 

Konu ile ilgili olarak yapılan duyurunun devamında şu ifadelere yer verildi:

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

SONRAKİ HABER