Banka hesaplarınıza 5.097 TL yatırılıyor! T.C. sonu "0,2,4,6,8" olanlara müjde: 30 Eylül'e kadar tamamlanacak

Herkesin araştırdığı destek ödemelerinin 30 Eylül'e kadar yapılacağı belirtildi. Söz konusu ödemelerin e-Devlet üzerinden kontrol edilebileceği ifade edildi.

Banka hesaplarınıza 5.097 TL yatırılıyor! T.C. sonu "0,2,4,6,8" olanlara müjde: 30 Eylül'e kadar...

Evde bakım maaşı, devlet tarafından bakıma muhtaç yaşlı veya engelli bireylerin evlerinde bakım ve destek alabilmeleri için sunulan bir sosyal yardım programıdır. Evde bakım maaşı desteği kapsamında, bakıma muhtaç bireyin yakınına veya bakıcısına her ay düzenli olarak 5.097 TL ödenmektedir. Bu sayede, bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesi artırılmakta ve aile bütçesine katkı sağlanmaktadır.

ÖDEME ALMA ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Bakıma muhtaç bireyin, ağır engelli olduğunu veya tam bağımlı olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Ağır engelli raporu, engellilik oranının %50 ve üzeri olduğunu gösteren rapordur. Tam bağımlı raporu ise, bireyin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde yerine getiremediğini ve başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremediğini gösteren rapordur.

Bakıma muhtaç bireyin ve bakıcının, gelir kriterine uygun olması gerekir. Gelir kriteri, bir evde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmasıdır. 2023 yılı için gelir kriteri 2.731 TL’dir. Gelir kriterinin hesaplanmasında, bireyin ve bakıcının kendileri ile birlikte yaşayan tüm aile fertlerinin gelirleri dikkate alınır.

GEREKLİ BELGELER 

Evde bakım maaşı almak isteyenler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il veya ilçe müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası beyanı

Bakıcı olacak kişinin kimlik fotokopisi

Heyetten alınmış ağır engelli raporu veya tam bağımlı raporu

Bakıcı olacak kişinin ve engellinin son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğrafı

Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler

ÖDEME TARİHLERİ 

Başvuru sonucu, il veya ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilenlerin evde bakım maaşı tutarı, her ayın 15’i ile 30’u arasında PTT aracılığıyla ödenir.

Evde bakım maaşı, devletin sunduğu önemli bir sosyal yardım hizmetidir. Evde bakım maaşı sayesinde, bakıma muhtaç yaşlı veya engelli bireylerin ev ortamında bakım ve destek alması sağlanır. Bu nedenle, evde bakım maaşı almak için gerekli şartları sağlayanların başvuruda bulunması faydalı olacaktır. 

SONRAKİ HABER