Evli Çiftler Dikkat, Yargıtay'dan Emsal Dedikodu Kararı Çıktı: Sessiz Kalan Yandı!

Yargıtay'dan dedikodu konusundan emsal karar çıktı. Dedikodu karşısında sessiz kalan koca hakkında karar verildi. Konuya Aile Mahkemesi de dahil oldu. İşte Yargıtay'ın o emsal kararı.

Evli Çiftler Dikkat, Yargıtay'dan Emsal Dedikodu Kararı Çıktı: Sessiz Kalan Yandı!

Bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle problem yaşayan çift, boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi tarafından, davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çekildi. Erkeği tam kusurlu bulan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ
Davacı erkek kararın temyiz edilmesini istedi. Devreye giren Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Evli olan erkeğin başka bir kadın ile ilişki yaşadığına ilişkin çıkan dedikodular karşısında sessiz kalması kusur olarak kabul edildi.

Evli Çiftler Dikkat, Yargıtay'dan Emsal Dedikodu Kararı Çıktı: Sessiz Kalan Yandı!

Yargıtay'ın erkeği kusurlu bulduğu kararda: "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yargıtay'ın emsal kararında, dosyada yer alan yazılar, karara ilişkin sunulan deliller, erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizliğin, başka bir kadın ile arasında ilişkin olduğu yönünde çıkan dedikodular nedeniyle tam kusurlu olduğuna karar verildiği, temyiz talebinin reddine karar verildiği vurgulandı.