EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS atama sonuçları

Uzun süredir beklenen EKPSS atamalarının ne zaman yapılacağı oldukça merak edildi. Peki pek çok engelli adayın beklediği 20 bin atama ne zaman yapılacak?

EKPSS atamaları ne zaman yapılacak?  2022 EKPSS atama sonuçları

Pek çok aday tarafından uzun süredir merak edilen EKPSS atamaları hakkında kararın çıkıp çıkmadığı merak konusu haline geldi. EKPSS sınavına giren binlerce engelli aday, 4 aydır atama beklediklerini ve bu konu ile ilgili ne zaman bir dönüş sağlanacağını merak ediyor. Atamalarla alakalı verilen sözlerin tutulması gerektiği konusunda açıklama yapan binlerce aday, özellikle bugünkü kabine toplantısından da bir açıkma ya da sonuç çıkıp çıkmayacağı konusunda yetkililerden açıklama bekliyor.

EKPPS NEDİR?

Tıpkı KPSS sınavında kamu personel alımlarının ve atamalarının yapılabilmesi için girilen sınav engelli bireyler için de EKPSS olarak verilmiştir. EKPSS sınavına giren adayların aldıkları puanlar ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı ile birlikte devlette çalışma olanağı sağlandı. Kimler EKPSS sınavına girebilir?

EKPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

EKPSS sınavına girebilmek ve devlet memuru olabilmek için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar başlıca şu şekilde verilmiştir;
Adayların;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
  • Çalışabilir durumda olması,
  • Kamu haklarından mahrum olmaması ve
  • "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerektiği açıklandı.

Bundan kısa bir zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 4B sözleşmeli personel alımlarının %3'ünü engelli personellere ayırarak 12 bin engelli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Toplamda 95 bin adayın girdiği sınav sonucunda atanamayan adaylar ise geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçim sorunu yaşadıklarını, atanamadıklarını ve işsizlik ile mücadele ettiklerini dile getirdi.

Uzun süredir süren bu tartışmalı konu sonrasında ise atamaların ne zaman gerçekleştirileceği gibi konular merak konusu haline geldi. Sosyal medyada da pek çok vatandaş 4 ay gibi bir süredir atama beklediklerini fakat bir sonuç elde edemediklerini dile getirerek tepkilerini sürdürdüler. Peki EKPSS atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili Ocak ayında yapılan tercihlerin yanı sıra 2. tercih kılavuzları da merak konusu olmuştu. Haziran ayında yapılan tercihlerin ardından uzun süredir atanma bekleyen adaylar da ÖSYM'den açıklama bekliyor. Özellikle de bugün yapılacak olan kabine toplantısından hangi sonuçların çıkacağı oldukça merak edildi.