2022 KPSS sorusu: 25 Temmuz 1908 hangi gündür?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki 2022 KPSS sorusu: 25 Temmuz 1908 hangi gündür?

2022 KPSS sorusu: 25 Temmuz 1908 hangi gündür?

2022 KPSS sorusu: 25 Temmuz 1908 hangi gündür? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte en çok sorulan sorular arasında yer alanların hepsi Kamu Gündemi adresinde yer ediniyor.

25 TEMMUZ 1908 HANGİ GÜNDÜR

Jön Türk Devrimi:

Jön Türk Devrimi, Temmuz 1908 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Padişah II. Abdülhamid yönetiminin sona ermesi ve Meşrutiyet'in yeniden ilanı talebiyle gerçekleşen devrimdir. Devrimin ardından 24 Temmuz 1908'de II. Abdülhamid tarafından İkinci Meşrutiyet yeniden ilân edildi.

Devrim ilk olarak 3 Temmuz 1908 tarihinde Resne'de Kolağası Resneli Niyazi Bey'in 400 asker ve sivilden oluşan bir çete ile dağa çıkması ile başladı. II. Abdülhamid'in ihtilale yönelik tedbirleri subayların İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olmaları nedeniyle işe yaramadı. Cemiyetin Manastır merkezi, padişaha, Kanun-ı Esasî'yi yürürlüğe koymasını ve 26 Temmuz'a kadar Meclis-i Mebusan'ın açılmasına izin vermesini isteyen bir telgraf çekti. Eyüp Sabri kumandasındaki Ohri Taburu ile Niyazi Bey'in komutasındaki Resne Taburu 22 Temmuz gecesi Manastır'da birleşti ve Manastır Fevkalade Kumandanı olarak görevli bulunan Miralay Fevzi Bey'i dağa kaldırdılar. 23 Temmuz günü atılan 21 pare top atışı ile Manastır'da İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Meşrutiyet yönetimi ilan edildi ve karar telgraflarla Yıldız Sarayı'na bildirildi.

24 Temmuz'da baskılara daha fazla dayanamayan II. Abdülhamid tarafından Kanun-ı Esasî'nin yeniden yürürlüğe konmasına karar verildi ve resmî ilan ertesi sabah gazetelerde yayımlandı. Böylece İkinci Meşrutiyet ilan edilmiş oldu.

SONRAKİ HABER