Devlet Memurları En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir? İşte Devlet Kurumlarının Çalışma Saatleri

Devlet memurlarının çalışma saatleri özel sektör çalışanlarına göre farklılık gösteriyor. Yine de onların çalışma saatlerinde de sınırlamalar bulunuyor. Devlet memurları en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

Devlet Memurları En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir? İşte Devlet Kurumlarının Çalışma Saatleri

Kamuda devlet memuru olarak çalışanların çalışma saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda net bir şekilde yer alıyor. Mesai saatleri ve en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri de yine bu kanunda yer alıyor. Hem memur olmak isteyenler hem
de memur olarak çalışanlar devlet memurlarının en fazla kaç saat çalıştırılabileceğini merak ediyor.

Devlet Memurları En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir? İşte Devlet Kurumlarının Çalışma Saatleri

DEVLET MEMURLARI EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlar haftalık en fazla 40 saat çalışabilir. Haftalık izin günleri de yine aynı kanunda cumartesi ve pazar günleri olacak şekilde belirlenmiştir. 40 saatten fazla çalışma yapan devlet memurlarına, fazladan çalışılan her 1 saat için fazla mesai ödemesi yapılmak zorundadır. Fazla çalışmak ve mesai ücreti almak isteyen devlet memurları, hem kendilerinin hem de amirlerinin imzası ise fazla mesai yapabilirler. Bakanlar Kurulu, fazla çalışma yapan memurlara ödenecek fazla mesai ücretini belirlemekle yükümlüdür.

Devlet Memurları En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir? İşte Devlet Kurumlarının Çalışma Saatleri

DEVLET KURUMLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ
Devlet memurlarının çalıştığı adliyelerde mesai 08.30'da başlar. 12.00-13.00 arası öğle arasıdır. Ve mesaileri 17.00'da biter. Devlet hastanelerinde mesai 09.00'da başlar. 12.30-13.30 öğle arası ve mesai 16.00'da biter. Sağlık Ocaklarında mesai 08.00'de başlar 12.00-13.00'da öğle arası ve mesai 17.30'da biter.

SGK'da mesai 08.00'da başlar, öğle arası 12.00-13.00 ve mesai bitimi de 17.00'de biter. PTT'de mesai 08.30'da başlar, öğle arası
12.30-13.30, mesai de 17.30'da biter. Belediyeler 09.00'da başlıyor, öğle arası 12.00-13.00 ve mesai de 17.00'da bitiyor.