Devlet kurumlarına, hastanelere ve EGM'ye 4950 personel alımı yapılacak

Toplamda 4950 memur ve personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu!

Devlet kurumlarına, hastanelere ve EGM'ye 4950 personel alımı yapılacak

Bugün kamuya alınacak olan personel haberlerinin ardından pek çok kişi alınacak olan kadronun sayısını ve koşullarını merak etti. Farklı illerden yayınlanan bu iş ilanları Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan kadrolarda devlete ve hastanelere 4950 tane personel alınacağı belirlendi. İlanın yayınlanmasının hemen ardından ise başvuru şartları be kadrolar merak edildi. Peki personel ve memur alımları nelerdir?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kamuya personel olmak için başvuru yapmak istedikleri zaman taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin bulunmadığı kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Başvuru yapmak isteyen kişiler için ise şartlar şu şekildedir;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Medeni haklarını kullanmakta herhangi bir sakıncası olmayan,
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
 • Başvuru yapacak erkek adayların askerlik engelinin bulunmaması,
 • Görevi yapmasında herhangi bir sakınca bulunmaması ve
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekmektedir.

GÜNCEL İLANLAR

Kamuya alınmak üzere paylaşılan güncel iş ilanları şu şekilde verildi;

 • Gazi Üniversitesi - 95 Sözleşmeli Personel
 • Boğaziçi Üniversitesi - 2 Sözleşmeli Personel
 • TÜİK - 19 Sözleşmeli Personel
 • Yenişehir Belediye Başkanlığı - 15 Zabıta Memuru
 • İSKİ - 223 Sözleşmeli Personel
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi - 26 Sözleşmeli Personel
 • Uşak Üniversitesi - 61 Sözleşmeli Personel
 • Sayıştay Başkanlığı - 6 Sözleşmeli Personel
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman - 49 Sürekli İşçi
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak - 20 Sürekli İşçi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 165 Sözleşmeli Personel ve 3 Sürekli İşçi
 • Dışişleri Bakanlığı - 1 Sözleşmeli Personel
 • Sivas Bilim ve Teknoloki Üniversitesi - 19 Sözleşmeli Personel
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi - 12 Sözleşmeli Personel
 • Akdeniz Üniversites, - 183 Sözleşmeli Personel
 • Fatih Belediye Başkanlığı - 60 Memur
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 - Sözleşmeli Personel
 • Kafkas Üniversitesi - 22 Sözleşmeli Personel
 • Kadıköy Belediye Başkanlığı - 25 Memur
 • Dikmen Belediye Başkanlığı - 1 Memur
 • Nizip Belediye Başkanlığı - 8 Memur
 • Karapınar Belediye Başkanlığı - 3 Memur
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı - 400 Mali Uzman yardımcısı
 • Dışişleri Bakanlığı - 60 Sözleşmeli Personel
 • Dışişleri Bakanlığı 75 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı - 30 Sözleşmeli Personel
 • Batman Üniversitesi - 22 Sözleşmeli Personel
 • Atatürk Üniversitesi - 100 Sözleşmeli Persoenl
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - 5 Sözleşmeli Personel
 • Yurtdışı Türkle ve Akraba Toplulukları Başkanlığı - 15 Sözleşmeli
 • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı - 41 Memur
 • Kaş Belediye Başkanlığı - 5 Memur
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı - 52 Sürekli İşçi
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - 70 Çalışan
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - 10 Sözleşmeli Personel
 • Karasu Belediye Başkanlığı - 1 Memur
 • Emniyet Genel Müdürlüğü - 2500 Polis Memuru
 • İçişleri Bakanlığı - 100 Kaymakam
 • Yüksekova Belediye Başkanlığı - 4 Mühendis
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - 126 Sürekli İşçi
 • Emniyet Genel Müdürlüğü - 21 Sözleşmeli Destek Personeli
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 5 Sözleşmeli Personel
 • Hasanşeyh Belediye Başkanlığı - 5 Memur
 • Konya Teknik Üniversitesi - 2 Sözleşmeli
 • Ege Üniversitesi - 79 Öğretişm Üyesi
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. - 53 Elektrik Teknisyeni
 • Selçuk Üniversitesi - 31 Sözleşmeli Personel
 • Özelleştiem İdaresi Başkanlığı - 8 Uzman
SONRAKİ HABER