Belediyelerde ilk defa atanmak üzere 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak! İşte memur alım şartları, başvuru tarihleri...

Yayınlanan ilana göre Muğla belediyesi tarafından 41 kişilik memur alımı üzere kadro açıldı. İlanın yayınlanması ile birlikte pek çok vatandaş memur alım şartlarını merak etmeye başladı. İşte belediye tarafından alınacak olan memurlar için alım şartları...

Belediyelerde ilk defa atanmak üzere 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak! İşte memur alım şartları, başvuru tarihleri...

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre 3 farklı kadroda toplamda 41 personel alımı yapılacağı öğrenildi. İlanın paylaşılmasından kısa süre sonra pek çok vatandaş ilana başvurmak üzere konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Hangi tarihler arasında başvuru yapılabileceği ve başvuru koşullarının neler olduğu gibi konular merak konusu haline geldi. Peki Muğla Belediyesi memur alımı için gerekli olan şartlar nelerdir?

3 FARKLI KADRODA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Yayınlanan ilana göre bu personellerin taşıması gereken nitelikler ve başvuru şartları paylaşıldı. İş başvurusunda bulunabilmek için bu özellikleri taşıması gereken vatandaşların bu kriterlere göre başvuru yapması gerektiği açıklandı. Bu açıklamanın yanı sıra ilanın detaylarında başvuru için gereken belgeler de verildi. İşte detaylar...

Başvuru İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İş başvurusu için gerekli olan şartlar aşağıda açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kişilerin;

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Görevini devam ettirememesine neden olacak herhangi bir engelinin bulunmaması,
 • Kahmu haklarından mahrum olmaması,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, gerekmektedir.

Belediyelerde ilk defa atanmak üzere 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak! İşte memur alım şartları, başvuru tarihleri...

Bunlar genel özellikler olduğu gibi bunun yanı sıra kadroların kendine ait belirledikleri özel şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar ise başlıca şu şekilde verilmiştir;

 • Kişilerin KPSS B türünden en az 60 puan alması gerekmektedir.
 • Daha önce çalıştığı yerlerden disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerden dolayı atılmamış olması gerekmektedir.
 • Zabıta memuru olmak isteyen kişilerin girdiklari sınavın tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • En az B sınıfı sürücü ehliyetlerine olması gerekmektedir.
 • Zabıta olmak isteyen kişilerden erkeklerin boylarının en az 167 cm, kadınların ise en az 1,60 cm olması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

17.08.2022 tarihinde başlayacak olan iş başvuruları 19.08.2022 tarihinde sona ermektedir. Başvuru yapabilmek için bu tarihleri takip etmek gerekmektedir. Başvuru için gerekli olan belgeler ise şu şkeildedir;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesi
 3. KPSS sonuç belgesi
 4. Erkek adaylar için askerlik belgesi
 5. Sağlık raporu
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Sürücü belgesinin noter onaylı örneği
 8. Başvuru dilekçesi