AYM İhraçları Uygun Buldu: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin ihraçlara dair kararı 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, ihraçları hukuka uygun bulurken üyelik ibaresini iptal etti.

AYM İhraçları Uygun Buldu: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

113 milletvekilinin açtığı, 7086 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbiler Alınması Hakkında KHK'nin kabul edlimesine Dair Kanun'un 1. madessi, 3. maddesi ve 4. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin davada Anayasa Mahkemesi kararı açıkladı.

İPTALİ İSTENEN MADDELER

Kanunun 1. maddesi, ihraç edilen kamu personelleri ve emekli emniyet personeline yönelik tedbirler.

Kanun 1. maddesinde yer alan "...üyeliği, mensubiyeti veya..." ibaresinini iptal etti. Kesin mahkumiyet hükmü olmadan verilen kararın kişilerin suçlu sayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği yer aldı.

İHRAÇ TEDBİRİ ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL

15 Temmuz'da gerçekleşen olağanüstü durum nedeniyle uygulanan liste bazlı ihraç tedbiri Anayasa'ya aykırı bulunmadı.

Kararda yer alan diğer maddeler şöyle: "Kamu görevinden çıkarılan kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı veya çalışanaı olmayacağı şeklindeki düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulmuştur.

ihraç edilen kişilerin pasaportlarının iptal edileceğine yönelik kanun hükmü iptal edilmiştir.

ihraç edilenlerin uhdelerindeki büyükelçi, vali gibi unvanlar ile müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını kullanamayacaklarına dair düzenleme Anayasa'ya uygun bulunmuştur.

Kanunun 3. madesine yönelik incelememizde, emekli polislerin rütbelerinin alınacağı ve kimliklerinin iptal edileceği yönündeki kanun Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.

İhraç edilen polislerin bir daha kamu görevine alınmayacakları yönündeki düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır."

SONRAKİ HABER