Asgari ücrete gece kararnamesi! Erdoğan onayıyla Resmi Gazete'de

Asgari ücrete Temmuz 2022 döneminde zam uygulanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücrete gece kararnamesi! Erdoğan onayıyla Resmi Gazete'de

Asgari ücrete yapılması muhtemel zam oranları halen konuşulurken çok önemli bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asgari ücrete zam yapılması ve söz konusu zammın maaşlara yansıtılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE

01 Temmuz 2022 Tarihli ve 31883 Sayılı Resmî Gazete'de "Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Söz konusu yönetmelik ile birlikte asgari ücretin 1 Temmuz tarihinden itibaren 4.250 TL olarak değil de, zamlı olrak ödenmesine karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik kapsamında "- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." maddesi yer aldı.

Değişen O Madde

İlgili madde de komisyon tarafından belirlenen zam oranlarının maaşlara yansıtılmasına ilişkin düzenleme yer alıyor.

O Madde de "“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”" ifadeleri yer aldı.

NE OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen zam oranı sonrasında maaşlar 1 Temmuz'dan itibaren zamlı tutar üzerinden ödenecek. Yani çalışanların maaşları 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında kalan 6 aylık dönemde zamlı bir şekilde hesaplara yatacak.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ilişkin tespit komisyonunun çalışmaları devam deiyor. İlk iki gün toplantılarında net bir karar çıkmadı. TİSK ve Türk İş Sendikalarınınüçüncü toplantıda anlaşmaları ve maaş zam oranlarını belirlemeleri isteniyor.

TİSK'in beklentisi işverenlere sağlanacak destekler olurken TÜRK İş Sendikası enflasyon oranlarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak zam oranlarının bu seviyelerde olması gerektiği yönünde.

Söz konusu kararın üçüncü toplantıda alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.