8 saat mesai düşürülecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den sürpriz açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 8 saatlik mesai konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında 8 saatin normal algınlandığını ancak eleştirilmesi gerektiğini söyledi.

8 saat mesai düşürülecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den sürpriz açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin gün içinde "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katıldı. İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen panel kapsamında kürsüye çıkan Bakan Bilgin çalışma sürelerine değindi.

8 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİNİ ELEŞTİRMEMİZ LAZIM

Vatandaşların çalışma sürelerine ilişkin konuşmasında sabah 8 akşam 5 mesaisini hatırlatan Bakan Bilgin durumun geçmişte daha kötü olduğunu bu sürenin 10 saate çıktığını duyurdu. Bakan Bilgin 8 saatlik çalışma süresinin normal algınlanmaya başladığını bu durumun eleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Bilgin çalışma süreleri hakkında "yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var." dedi.

Bakan Bilgin bu konuda bazı ülkelerde pilot çalışmalar olduğunu da ifade ederek bu çalışmaların yaygınlaşacağını söyledi. 6 saatlik çalışma süreleri için zaman veren Bakan Bilgin "Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı. .

Vedat Bilgin konuşmasında ayrıca vatandaşların geçmişte 12 saat, 14 saat çalıştırıldıklarını bu günlerin geride kaldığını söyledi. Bilgin konuşmasını "Netice itibarıyla insanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da değişimi açıklamaya yeterli değil." sözleriyle tamamladı.