4a kapsamında sigortalı olanlar dikkat: Bu süre içerisinde bildirim yapmayanlara para cezası uygulanacak!

4/a kapsamında çalışan kişilerin mutlaka istirahat rapor bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu bildirimi yapmayan iş yerlerine ise idari para cezası uygulanmaktadır. Konu ile ilgili yeniden hatırlatma yapılması ile birlikte pek çok vatandaş detaylarını merak etti.

4a kapsamında sigortalı olanlar dikkat: Bu süre içerisinde bildirim yapmayanlara para cezası uygulanacak!

Çalışan kişilerin iş yerlerinde çalışmadıkları yani istirahat izni aldıkları günleri SGK'ya bildirmesi gerektiği konusunda sık sık açıklamalar yapılmıştı. Yeniden gündeme gelen bu konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Çalışan kişilerin çalışma süreleri içerisinde aldıkları istirahat raporlarını SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. Bunun gerekçeleri ve yaptırımları ile birlikte SGK tarafından gerekli açıklamaların yapılmasının yanı sıra, konu ile ilgili vatandaşlar da yeniden uyarıldı, bilgi sahibi olmayan herkesin bilgilenmesi amaçlandı.

İSTİRAHAT RAPOR BİLDİRİMİ

Çalışan kişilerin raporlu oldukları süre boyunca SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. Konu ile alakalı SGK tarafından da yapılan açıklama, “Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması” kenar başlıklı 40/9. maddesine göre “Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” şeklinde verilmiştir.

Bu nedenle de istirahat süreleri boyunca 4/a kapsamında sigortalı bir şekilde çalışan kişilerin bu süreleri mutalaka bildirmesi gerekmektedir. Yapılan bu uyarı ile birlikte aksi durumda para cezası uygulanacağı açıklandı.

Bu açıklama ile birlikte konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi bildirimlerin nereden yapılabildiği konusunda bilgi sahibi olabilmek için araştıma yapmaya başaldı. Peki istirahat raporu bildirimi nasıl yapılır? İşte detaylar...

İSTİRAHAT RAPORU BİLDİRİMİ

İşverenler tarafından yapılması zorunlu olan bu bildirimin, SGK'nın kendi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İşveren kategorisinde bulunan "Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi (4A)" seçeneğinden bir ekran çıkmaktadır. Bu ekranda çıkan kullanıcı giriş bilgileri doldurularak kolay bir şekilde bildirim yapılabilmektedir.

Bu bildirimi yapmayan iş yerlerine asgari ücretin yarısı kadar para cezası uygulanmaktadır.