2022 Kadın Polis Olma Şartları Nelerdir? Kimler Kadın Polis Olabilir?

Kadınların polis olması için ,mesleğin gerektirdiği şartları eksiksiz yerine getirmesi ile mümkündür. Kadın polis olma şartları nelerdir? Polis Olmak İçin Hangi Evraklar Gerekir? Kadın Polis Hangi Rütbeye Sahip Olabilir? İşte tüm detaylar...

2022 Kadın Polis Olma Şartları Nelerdir? Kimler Kadın Polis Olabilir?

Kadınların polis olmasının şartları mesleğin gerektirdiği durumları yerine getirmesi için bulunur. Bu şartları sağlamayan bir kadın mesleğin görevlerini yapamayacağından polis olamaz. Bu şartlar içinde yaş ve boy gibi ölçüler yer alır. Bunun yanında asgari bir eğitim şartı bulunur. Sınavdan başarılı bir sonuç aldıktan sonra göreve başlama imkânı bulunur.

Kadın polis olma şartları şu şekilde listelenir:

• Kadın polis adayları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.
• Kadın polis adayları lise, lisans ya da ön lisans mezunu olmak zorundadır.
• Kadın polis adayları, KPSS baraj puanını geçmek zorundadır.
• Kadın polis adayları 18 yaşından büyük olmak zorundadır. Aynı zamanda kadın polis adaylarının 24 yaşından gün almamış olması gerekir.
• Kadın polis adaylarının silah taşımak için herhangi bir engeli bulunmaması gerekir.
• Kadın polis adayları ceza almamış olması gerekir.
• Kadın polis adaylarının en az 1,62 cm olması gerekir.
• Kadın polis adayları PMYO sınavından başarılı bir sonuç alması gerekir.

Polis Olmak İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Polis olmanın gerektirdiği evraklar başvuru sırasında ilgili kuruma teslim edilmelidir. Başvuru sırasında eksik belge tespit edilmesi halinde işlem geçersiz olur. Polis başvurusu için gereken evraklar şu şekilde listelenir.

• 1 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik örneği gerekir.
• 1 adet eksiksiz doldurulmuş sınav başvuru dilekçesi gerekir.
• 1 adet güncel bilgilerle doldurulmuş sağlık bilgi formu gerekir.
• 1 adet mezuniyet belgesi gerekir.
• İstenen sayıda biyometrik fotoğraf gerekir.

2022 Kadın Polis Olma Şartları Nelerdir? Kimler Kadın Polis Olabilir?

Kadın Polis Hangi Rütbeye Sahip Olabilir?

Kadın polislerin rütbesi meslekte zaman geçirdikçe artabilir. Bunun için görevinde tecrübe kazanması gerekir. Daha yüksek rütbeye sahip olmak için çeşitli sınavlara girilir. Şu rütbelere kadın polis adayları gerekli koşullar sağlandıkça gelebilir.

• Kadın polisler sınıf üstü emniyet müdürü olabilir. Bu rütbe derece üstüdür. Sadece Emniyet Genel Müdürlerine yönelik verilir.
• Kadın polisler 1. sınıf emniyet müdürü olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 1’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler genel müdür yardımcıları, merkez emniyet müdürleri, polis akademisi ve teftiş kurulu başkanlarıdır.
• Kadın polisler 1. sınıf emniyet müdürü olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 2’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler daire başkanları, il emniyet müdürleri, emniyet müşavirleri, polis amirleri ve eğitim merkezi müdürleridir.
• Kadın polisler 2. sınıf emniyet müdürü olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 3’tür. Bu rütbeye denk gelen kişiler kriminolog polis laboratuvarı çalışanları, ilçe emniyet ve eğitim merkezi müdürleridir.
• Kadın polisler 3. sınıf emniyet müdürü olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 4’tür. Bu rütbeye denk gelen kişiler hukuk müşavirleri, ilçe emniyet müdürleri, öğretim görevlileri ve pilotlardır.
• Kadın polisler 4. sınıf emniyet müdürü olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 5’tir. Bu rütbeye denk gelen kişiler şube müdürleri, şube müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve pilotlardır.
• Kadın polisler emniyet amiri olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 6’dır. Bu rütbeye denk gelen kişiler ilçe emniyet amirleri, çevik kuvvet grup amiri, büro amiri, trafik istasyon amiri ve sınıflar amiridir.
• Kadın polisler baş komiser olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 7’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler karakol amirleri, karakol amir yardımcıları, sınıflar amirleri ve pilotlardır.
• Kadın polisler komiser olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 8’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler grup amirleri, sınıf komiserleri, öğretim görevlileri ve pilotlardır.
• Kadın polisler komiser yardımcısı olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 9’dur. Bu rütbeye denk gelen kişiler grup amirleri, karakol amir yardımcıları ve sınıf komiserleridir.
• Kadın polisler kıdemli baş polis memuru olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 10’dur. Bu rütbeye denk gelen kişiler ekip amirleri, grup amirleri, büro memurları ve ekip memurlarıdır.
• Kadın polisler baş polis memuru olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 11’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler devriye amirleri, büro amir yardımcıları ve ekip memurlarıdır.
• Kadın polisler polis memuru olabilir. Bu rütbenin mesleki derecesi 12’dir. Bu rütbeye denk gelen kişiler devriye, koruma, trafik ve telsiz memurlarıdır.

Polis Eğitimi Kaç Yıldır?

Polisliğin eğitim yılı kuruma göre değişir. Eğitim süresi cinsiyete göre değişmez. Kadın polis ve erkek polisin eğitim gördüğü yıl kurumlara göre şu şekildedir.

• Polis Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim süresi toplam 2 yıldır.
• Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nin eğitim süresi toplam 11 aydır.
• Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nin eğitim süresi toplam 6 aydır.

Kamugundemi.com Özel Haber