18 Yaş Öncesi Çalışma Sigortalılık Süresini Başlatır mı?

Günümüz şartları nedeniyle pek çok genç erken yaşta iş hayatına girmek durumunda kalıyor. Peki 18 yaşından küçük kişiler sigortalı olabilir mi, 18 yaş öncesi çalışma sigortalılık süresini başlatır mı? Tüm detayları haberimizde.

18 Yaş Öncesi Çalışma Sigortalılık Süresini Başlatır mı?

Eğitim öğretim ve çalışma hayatındaki zorluklar nedeniyle birçok gencin sigortalılığı bulunmuyor. Bu sürece takılan kişiler, 5510 sayılı kanun kapsamında kademeli yaş şartına takılmadan emekli olamıyor ve sigorta başlangıç tarihleri emeklilik tarihi ile emeklilik yaşında büyük önem arz ediyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLERE SİGORTA YAPILABİLİR Mİ?

Kanunda sigortalı "Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, ifade eder." ifadesi yer alıyor.

Kanunda yaş ifadesine yer verilmediği için 18 yaşından küçüklere sigorta yapılamayacağına ilişkin bir kural bulunmuyor. 4857 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde "On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Konu hakkında ve diğer hususlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." ifadeleri bulunuyor.

18 Yaş Öncesi Çalışma Sigortalılık Süresini Başlatır mı?

İş Kanunu'na göre 18 yaşında önce sigortalı olmaya bir engel bulunmuyor. Çalışma yaşında alt sınır ise 15 yaş baz alınarak belirlendi. 15 yaşın altındakilerin çalışması için izin alınması gerekiyor. SGK kurum denetim memurları, 15 yaşın altındaki kişileri çalışırken tespit ederse işverenin bu kişilerin sigortalı olamayacağına ilişkin savunma yapması gerekiyor.

18 YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMA SİGORTALILIK SÜRECİNİ BAŞLATIR MI?

Kanunlara göre 18 yaşın altında işe girmiş olmak sigorta sürecinin başlangıcı olarak sayılamıyor. 18 yaştan önceki çalışmalar, emeklilik için hesaplama yapılırken prim ödeme gün sayısına eklenir. Sigortalılık sürecine ilişkin ilk defa sigortalı olunan tarih 18 yaşının doldurulduğu tarih olarak kabul edilir.